Одлука о додели средстава

Прелиминарна листа

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским организацијама у 2023. години

Образац предлога пројекта-Прилог 1

Изјава о прихватању обавеза-Прилог 2

Изјава-службена евиденција-Прилог 3

Изјава о непостојању сукоба интереса-Прилог 4

Образац извештаја о реализацији пројекта-Прилог 5