Јавни позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор

Позивамо сва заинтересована физичка и правна лица на територији општине Рача која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 144/22), да закључно са 30. септембром 2023. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја. Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се Агенцији у […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Јавни позив Наведени документ можете преузети и преко линка: https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/javni-poziv-primarna-stocarska-2023.pdf

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Републички завод за статистику објавиo je Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку. Прелиминарну листу можете погледати – овде. https://pod2.stat.gov.rs/RangListePopisPolj/RangListe/IndexR5 Коначну листу можете погледати – овде https://pod2.stat.gov.rs/RangListePopisPolj/RangListe/IndexR6

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПОСАО ПОПИСИВАЧА У ПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023. ГОДИНЕ И КОЈИ СУ ПОЗВАНИ ДА ДОЂУ РАДИ ПРЕДАЈЕ ТРАЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  И ИНТЕРВЈУА

За кандидате који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи је наведен термин и место за предају документације и интервју. Сматра се да су објављивањем Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције […]

Попис пољопривреде 2023 – позив за пописиваче

У Попису пољопривреде 2023. биће ангажовано око 3 000 пописивача Јавни позив (конкурс) за пријавлјивање кандидата за пописиваче објавлјује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријавеисклјучиво […]

Не спаљивати жетвене остатке

Поштовани пољопривредници на основу дописа Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште, позивамо вас да у циљу системског решавања питања заштите ваздуха у Републици Србији не вршите спаљивање жетвених остатака на вашим парцелама. Такође вас упозоравамо на законске обавезе власника/корисника пољопривредног земљишта прописане чл. 59. Закона о пољопривредном земљишту земљишту („Сл. гласник РС“, […]

Јавни позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура за 2023. годину

Јавни позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура за 2023.годину, бр. 320-20-2301/2023-01 од 07.08.2023. г., који је расписало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања можете видети на следећем линку: https://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-proizvodnje-biljnih-kultura-u-2023-godini/ и у прилогу Јавни […]

Попис пољопривреде 2023

Детаљније о Попису пољопривреде 2023. Значај Пописа пољопривреде 2023 Након спровођења Пописа пољопривреде 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018, реализација Пописа пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из области пољопривреде. Овим пописом добија се свеобухватни, међународно упоредиви преглед структурних карактеристика националне пољопривреде, као  и основ за креирање одрживе аграрне политике.  […]