ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарних непогода олујног ветра и града

Јавни позив за подношење пријава ошетећења на пољ. усевима олујни ветар и град 21. јун 2022 Јавни позив за подношење пријава оштењења на пољ. усевима олујни ветар и град_21.06.2022. Захтев пријава штете на пољ. усевима олујни ветар и град 21.06 2022

Јавни позив за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину

Поштовани грађани, у наставку можете преузети документацију Јавног позива за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину, бр. 320-29-/2022-III-01 од 20.06.2022. г. Јавни позив 320-29-2022-III-01 Јавни позив за коришћење без накнаде за ГП 2023 општина Рача Захтев без накнаде рача.2023

Пoсебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

На основу члана 66. став 1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник општине Рача“ број 6/08, 2/2010 и 12/2010 и 13/17) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник општине Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике Read more about Пoсебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача  Број: 021-367/2018-III-01 Дана: 22.08.2018.г. Рача, Карађорђева 48 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е                          КОРИСНИЦИМА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА   У циљу Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољоприврденог земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2019. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА РАЧА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА Број: 320-30/2018-III-01 Датум: 21.06. 2018. године   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ     У складу са Законом о Read more about Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољоприврденог земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2019. годину[…]

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача за 2019. годинну

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у Read more about Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача за 2019. годинну[…]

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у другом кругу

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/2006, 69/2008-др закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 1. и 4. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача («Службени гласник СО Рача” број 6/2016), председник општине Рача је дана Read more about Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у другом кругу[…]

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиста у дрзавној својини за територију опстине Раца у 2015. години и Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача („Службени гласник СО Рача“ број 5/2015), председник Општине Рача је дана 31.07.2015. године, Read more about Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиста у дрзавној својини за територију опстине Раца у 2015. години и Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине[…]

Јавни позив за остваривање права коришћења пол.земл. у државној својини без плаћања накнаде ради Израде Програма заштите, уређења и коришћења пол.земл. на територији општине Рача за 2016.годину са обрасцом захтева за пријављивање

На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Решења Скупштине општине Рача, број: 020-20/2014-I-02 од 03.06.2014. године, Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2016. годину, објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за Read more about Јавни позив за остваривање права коришћења пол.земл. у државној својини без плаћања накнаде ради Израде Програма заштите, уређења и коришћења пол.земл. на територији општине Рача за 2016.годину са обрасцом захтева за пријављивање[…]

Јавни позив за доказивање права прецег закупа пољ.земљ. у државној својини за 2016.годину са обрасцима захтева за пријављивање

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Рача Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Број: 320-45/2015-IV-03-1 Датум: 08.06.2015.г. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2016. ГОДИНУ У складу са Законом Read more about Јавни позив за доказивање права прецег закупа пољ.земљ. у државној својини за 2016.годину са обрасцима захтева за пријављивање[…]