Инструкција о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота

Поштовани грађани, У наставку можете преузети Инструкцију о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота: Инструкција о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота . С поштовањем, Штаб за ванредне ситуације Општине Рача

Саопштење пољопривредним произвођачима

Поштовани грађани, У наставку можете преузети Саопштење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за пољопривредне произвођаче, које се односи на поступак подношења захтева за одобрење кретања у периоду забране кретања од 20:00 до 05:00 часова http://www.minpolj.gov.rs/o-b-a-v-e-s-t-e-nj-e-3/  . За сва додатна питања можете се обратити члану Општинског већа општине Рача, Слободану Павловићу, путем телефона 069/808-40-90 .

Саопштење штаба за ванредне ситуације Општине Рача од 19.03.2020. године.

Поштовани грађани, У наставку можете преузети Саопштење Штаба за ванредне ситуације општине Рача од 19.03.2020. године . Саопштење Штаба за ванредне ситуације од 19.03.2020. године

Саопштење Штаба за ванредне ситуације Општине Рача од 17.03.2020.

С А О П Ш Т Е Њ Е   У складу са овлашћењима  у ванредним ситуацијама, а поводом Одлуке о увођењу ванредног стања у Републици Србији,  Штаб за ванредне ситуације Општине Рача  донео је следеће закључке: I Уводи се двадесетчетворочасовно пасивно дежурство Штаба за ванредне ситуације општине Рача. За СВЕ потребне информације грађанима, дежурни Read more about Саопштење Штаба за ванредне ситуације Општине Рача од 17.03.2020.[…]

Важно обавештење Управе за трезор, Експозитура Рача

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавамо Вас да од 18.03.2020 године због ванредног стања и настале епидемијолошке ситуације Управа за трезор Експозитура Рача затвара шалтер салу, обуставља пријем пазара и исплата КЈС са подручија експозитуре Рача. Све Надлежности преузима Управа за трезор Филијала Крагујевац , ул Бранка Радичевића 16а у Крагујевацу. Обуставља се пријем Захтева за остваривање права на основне подстицајеу биљној производњи у Read more about Важно обавештење Управе за трезор, Експозитура Рача[…]

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАЧА ПОВОДОМ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Поштовани грађани, У наставку можете преузети Саопштење Штаба за ванредне ситуације Општине Рача поводом Одлуке о увођењу ванредног стања у Републици Србији – Саопштење Штаба за ванредне ситуације Општине Рача  .

Oбавештење Министарства културе

Поштовани, У наставку можете преузети Обавештење Министарства културе о забрани јавних окупљања : Oбавештење Министарства културе и информисања о забрани јавних окупљања .  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА AЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Број: 501-3/2020-IV-02 Дана: 11.03.2020. године Р А Ч А    Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу чл. 14. став 1. а у вeзи са чл. 29. став 1. Закона о процeни утицаја на Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА AЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ[…]

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ Одлука Read more about РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ[…]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број: 111-1/2020-IV-00 Датум: 10.Фебруар 2020. године   На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.закон), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА[…]