ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа за трезор ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА     Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, односно да пандемија COVID – 19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 и даље траје, а да је ради спречавања ширења болести, потребно избећи стварање редова при подношењу захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА[…]

Јaвни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2021.години

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 6   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 401-75/2021-II-01 Датум: 19.02.2021. године   На основу члана 32., став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о првом ребалансу буџета општине Рача за 2021.годину (Службени гласник Read more about Јaвни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2021.години[…]

Јавни позив за одабир одговарајуће организације  цивилног друштва  за едуковање механизма  за родну равноправност  и грађанки општине Рача у области родне равноправности   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ и Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 27.01.2021. године, Комисија за израду јавног позива за Read more about Јавни позив за одабир одговарајуће организације  цивилног друштва  за едуковање механизма  за родну равноправност  и грађанки општине Рача у области родне равноправности   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

Јавни позив за одабир одговарајућег  доктора  опште медицине и психолога за рад у мобилном тиму  за подршку  грађанима   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

    На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ и Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 27.01.2021. године, Комисија за израду јавног позива и Read more about Јавни позив за одабир одговарајућег  доктора  опште медицине и психолога за рад у мобилном тиму  за подршку  грађанима   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“[…]

Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину, бр.320-5/2021-III-01

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  бр.320-5/2021-III-01 Документацију јавног огласа можете преузети овде: Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  Read more about Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину, бр.320-5/2021-III-01[…]

Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа

На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9) Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 12.01.2021. године, Председник општине Рача доноси следећу: ОДЛУКУ о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа   Read more about Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа[…]

Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима

На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9) Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 12.01.2021. године, Председник општине Рача доноси следећу: ОДЛУКУ о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима   Члан 1. Read more about Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима[…]

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину

 Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу члана 29.  Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe ОБАВЕШТЕЊЕ О донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да Read more about Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја на животну средину[…]

Сaoпштење Општине Рача поводом смрти др Горана Ивановића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-3/2021–III -01 Дана: 10.01.2021. године       САОПШТЕЊЕ ОПШТИНЕ РАЧА ПОВОДОМ СМРТИ ДР ГОРАНА ИВАНОВИЋА   Општина Рача са великим жаљењем обавештава јавност да је после дуже од месец дана борбе против вируса Цовид-19 преминуо др Горан Ивановић (1961-2021), специјалиста опште медицине, запослен у Дому Read more about Сaoпштење Општине Рача поводом смрти др Горана Ивановића[…]

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину

  На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника Read more about Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину[…]