Обавештење комисије за повраћај земљишта

Позивају се сви грађани Општине Рача или њихови наследници, који су покренули поступак пред Комисијом за повраћај земљишта Општине  Рача, а који поступци до данас нису окончани доношењем правоснажног решења Комисије, да се јаве надлежној Општинској управи општине  Рача и да том приликом са собом понесу идентификационе документе (лична карта), као и све друге документе и Read more about Обавештење комисије за повраћај земљишта[…]

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарних непогода олујног ветра и града

Јавни позив за подношење пријава ошетећења на пољ. усевима олујни ветар и град 21. јун 2022 Јавни позив за подношење пријава оштењења на пољ. усевима олујни ветар и град_21.06.2022. Захтев пријава штете на пољ. усевима олујни ветар и град 21.06 2022

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs Read more about Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе[…]

О б а в е ш т е њ е

Oбавештавају се грађани општине Рача да пријаву штете насвојим објектима и имањима која је настала уследневремена-елеметарне непогоде 21.06.2022. године могупријавити на бројеве телефона 034/751-175 и 034/751-373или лично у општинској Управи општине Рача.

Јавни позив за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину

Поштовани грађани, у наставку можете преузети документацију Јавног позива за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину, бр. 320-29-/2022-III-01 од 20.06.2022. г. Јавни позив 320-29-2022-III-01 Јавни позив за коришћење без накнаде за ГП 2023 општина Рача Захтев без накнаде рача.2023

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2023. годину

Поштовани грађани, у наставку можете преузети документацију Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2023. годину бр. 320-28/2022-II-01 од 17.06.2022. г., који је донела надлежна Комисија. Јавни позив за доказивање права пречег закупа за ГП 2023 општина Рача Захтев право пречег сточари 2023. Захтев право пречег Read more about Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2023. годину[…]

Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања општине Рача

Поштовани грађани, У наставку можете преузети Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања општине Рача. Јавни позив

Јавни позив за грађане за уградњу соларних панела за производњу електричне енергије у домаћинствима на територији општине Рача ЈП3/21

Поштовани грађани, У наставку можете преузети документацију Јавног позива за грађане за уградњу соларних панела за производњу електричне енергије у домаћинствима на територији општине Рача ЈП3/21. Одлука расписивање јавног позива соларни панели грађени Прилог 1 Пријавни образац финално 3-21 панели Прилог 2 Прилог 3 Прилог 4 Општи услови и брошура prilog Прилог 5 – брошура Read more about Јавни позив за грађане за уградњу соларних панела за производњу електричне енергије у домаћинствима на територији општине Рача ЈП3/21[…]

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Рача ЈП1/22.

Поштовани, У наставку можете преузети документацију Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Рача ЈП1/22. Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на териотрији општине Рача ЈП 1-22 ПРИЛОГ 1 Јавни позив привредни субјекти ПРИЛОГ 2 Јавни позив привредни субјекти Read more about Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Рача ЈП1/22.[…]

Јавни позив за пријављивање за колективну посету пољопривредника Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, дана 24.05.2022. године, у организацији Општине Рача

Р е п у б л и к а С р б и ј а  Општина Рача Председник општине Рача Број: 021-166/2022-III-01 Датум: 16.05. 2022. године У складу са Одлуком Општинског већа општине Рача, број 320-20/2022-II-01 од 16.05.2022.гoдине, Председник општине Рача расписује ЈАВНИ ПОЗИВ За пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Read more about Јавни позив за пријављивање за колективну посету пољопривредника Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, дана 24.05.2022. године, у организацији Општине Рача[…]