ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Председник општине Рача Број: 320-41/2021-III-01 Датум: 11.06. 2021. године       ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ       У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, Read more about ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ[…]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ

                                                                                           Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Рача Општинска управа Комисија за израду Предлога Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Рача за 2022.годину Број: 320-37/2021-II-02 Датум:08.06.2021. године     ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У Read more about ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ[…]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

Општинска управа општине Рача, на основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

Обавештење

Поштовани суграђани обавештавамо вас да ће 03.06.2021. и 04.06.2021. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН д.о.о из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Рача. Радови које смо најавили, ако не буду реализовани због временских прилика, одлажу се за период од 7 дана, односно 10.06.2021. и 11.06.2021. године. Радови Read more about Обавештење[…]

План масовне имунизације без заказивања

  Поштовани грађани,   Обавештавамо вас, да у сарадњи са Домом здравља „Милоје Хаџић Шуле“ спроводимо имунизацију, без заказивања, према следећем распореду:   Четвртак, 06.05.2021. године  МЗ Вучић Петак, 07.05.2021. године  МЗ Доња Рача Субота, 08.05.2021. године  МЗ Трска Недеља, 09.05.2021. године  МЗ Сипић Понедељак, 10.05.2021. године  МЗ Мирашевац Уторак, 11.05.2021. године  МЗ Сараново Среда, Read more about План масовне имунизације без заказивања[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

    Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe     ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ[…]

Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места

    На основу Одлуке о потреби попуњавања слободног извршилачког радног места, број: 112-44/2021-IV-00 од 28.04.2021 године, оглашава се     И Н Т Е Р Н И    К О Н К У Р С за попуњавање слободног извршилачког радног места     Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Рача, 34210 Read more about Интерни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места[…]

Koначна листа изабраних пројеката на Jавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за  подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2021. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 401-153/2021-II-01 Дана: 23.04.2021. године  Р а ч а     На основу члана 13. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 21/2019), а у складу са Уредбом о средствима за постицање Read more about Koначна листа изабраних пројеката на Jавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за  подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2021. годину[…]

Обавештење Пољопривредне стручне службе „Крагујевац“

Република Србија Општина Рача Општинска управа Рача Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода   Поштовани пољопривредни произвођачи општине Рача, објављујемо у наставку писмо ПССС “Крагујевац“ из Крагујевца од 11.04.2021.године:     “U skladu sa  Preporukom koordinatora Prognozno izvestajne sluzbe, prosledjujemo Vam HITNA uputstva i PREPORUKE u Read more about Обавештење Пољопривредне стручне службе „Крагујевац“[…]

Прелиминарна листа изабраних пројеката на Jавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача  за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину  

Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача  за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину     ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета Општине  Рача по спроведеном јавном конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима Read more about Прелиминарна листа изабраних пројеката на Jавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача  за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину  […]