Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину

    На основу  члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. Закон и 44/2018- др Закон), Одлуке о другом  ребалансу буџета општине Рача за 2020. Годину („Службени гласник општине Рача“,број 10/2020) и члана 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима Read more about Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину[…]

Обавештење за обвезнике накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређење животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2020. године истиче рок за подношење пријаве на Образцу 1 за 2020. годину. Напомене у вези уноса података у пријаву – Образац 1: – потребно је у пријави навести период Read more about Обавештење за обвезнике накнаде за заштиту и унапређење животне средине[…]

Обавештење

Поштовани суграђани обавештавамо Вас да ће 09.07.2020. и 10.07.2020. године уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО САН д.о.о из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Рача. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18х. У прилогу можете да преузмете обавештење:Oбавештење- EKO SAN НАЈАВА 17 98 РАЧА ТРЕТМАН 2-1

Јaвни позив за подношење пријава за процену штете на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2020.године

  У складу чланом 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода (,,Службени гласник РС“ бр.112/15), Одлуком Владе Републике Србије 05 број 217-5262/2020-1 од 26.06.2020.године и Закључком Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-250/2020-I-02 од 24.06.2020.г., и у складу са чл. 67. став 1.тачка 9., 22.) и 25.) Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Read more about Јaвни позив за подношење пријава за процену штете на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2020.године[…]

ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – НА СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ У СВОЈИНИ ГРАЂАНА-

На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-250/2020-I-02 од 24.06.2020.г., члана 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода (,,Службени гласник РС“ бр.112/15)  и члана 67. став 1.тачка 9., 22.) и 25.) Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 3/2019) Председник општине Рача, дана 02.07.2020.године, објављује   ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење Read more about ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – НА СТАМБЕНОМ ОБЈЕКТУ У СВОЈИНИ ГРАЂАНА-[…]

Обезбеђена заштитна опрема за 19 градова и општина

Заједничком иницијативом Немачке развојне сарадње и Сталне конференције градова и општина обезбеђена је заштитна опрема за запослене у 19 локалних самоуправа. Свака од 19 локалних самоуправа добија количину заштитне опреме довољну за све запослене у локалној администрацији. Укупно је обезбеђено 3100 маски и исто толико пари рукавица, у вредности од 12.690 Евра. Достава заштитне опреме Read more about Обезбеђена заштитна опрема за 19 градова и општина[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

    Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача, На основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe   ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА AЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ[…]

Јавни позив за одабир стручног лица за пружање подршке деци са сметњама у говору и оштећеним слухом, у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“ у општини Рача

    На основу члана  20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број: 401-78/2020-III-01 од 02.03.2020. године и Решења Председника општине Рача број 401-78/2020-III-01, од 29.05.2020. године, Read more about Јавни позив за одабир стручног лица за пружање подршке деци са сметњама у говору и оштећеним слухом, у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“ у општини Рача[…]

Jaвни позив за одабир редитеља за представу, у оквиру Пројекта  „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години“ у општини Рача

  На основу члана  20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број: 401-78/2020-III-01 од 02.03.2020. године и Решења Председника општине Рача о образовању Kомисије за израду Јавног Read more about Jaвни позив за одабир редитеља за представу, у оквиру Пројекта  „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години“ у општини Рача[…]

Јавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2020.години

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 5   РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-192/2020-II-02 Дана: 05.06.2020. године На основу члана 32., став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2020.годину (Службени гласник општине Read more about Јавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2020.години[…]