Koначна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета oпштине Рача за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2022. годину

Коначна листа Цркве

Прелиминарна листа изабраних пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Рача за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују традиционалне цркве и верске заједнице за 2022. годину

Прелиминарна листа – цркве

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ ДО 15.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРАВА

Увид у Јавни позив може се извршити и преко званичног сајта Републичке дирекције за робне резерве преко линка: https://www.rdrr.gov.rs/dokument.asp?p=570 Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби, односно Пољопривредној стручној служби ( ПССС/ПСС) која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве (HID). Рок […]

Позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор

Обавештавамо сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу. Садржај позива за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор са информацијама о начину […]

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача са Огласом

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача са Огласом

Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини са јавног надметања у првом кругу за агроекономску
2022/23 годину

Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са јавног надметања у првом кругу за агроекономску 2022/23 годину, бр.320-51-9556/2022-14 од 14.10.2022.г.,Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредноземљиште, Београд. Увид у дату Сагласност може извршити и преко званичног сајта Управе за пољопривредно земљиште, линк: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/saglasnosti-2022/ Сагласност