Извештај о раду -2021. година

План инспекцијског надзора пореског инспектора за 2022. годину

 

План инспекцијског надзора за 2019. годину

Контролна листа бр. 1-канцеларијска контрола

Контролна листа бр. 2-теренска контрола

⇒Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Рача je објављена у „Службеном гласнику општине Рача“, број: 30/2018 , и можете је пронаћи на следећем линку https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbeni-glasnik-broj-30-25.12.2018.pdf
⇒Одлука о утврђивању елемената за утврђивање пореза на имовину на територији општине Рача je објављена у Службеном гласнику општине Рача, број: 18/2013 и можете је пронаћи на следећем линку https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2015/09/Sluzbeni-glasnik-broj-18-29.11.2013.pdf

Извештај о раду за 2018. годину