Оперативни план пореска инспекција-2023. год

Стратешки план пореске инспекције

План инспекцијског надзора за 2023. годину

Извештај о раду – 2022. година

План инспекцијског надзора пореског инспектора за 2022. годину

Архива


Извештај о раду -2021. година


План инспекцијског надзора за 2019. годину


Контролна листа бр. 1-канцеларијска контрола


Контролна листа бр. 2-теренска контрола


⇒Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Рача je објављена у „Службеном гласнику општине Рача“, број: 30/2018 , и можете је пронаћи на следећем линку

https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2018/12/Sluzbeni-glasnik-broj-30-25.12.2018.pdf


⇒Одлука о утврђивању елемената за утврђивање пореза на имовину на територији општине Рача je објављена у Службеном гласнику општине Рача, број: 18/2013 и можете је пронаћи на следећем линку

https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2015/09/Sluzbeni-glasnik-broj-18-29.11.2013.pdf

Извештај о раду за 2018. годину