На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/2006, 69/2008-др закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 1. и 4. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача («Службени гласник СО Рача” број 6/2016), председник општине Рача је дана 01.11.2016. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА

и расписује

 О Г Л А С

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  И  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ РАЧА

 I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надмета-ња Површина Површина пољопривредног објекта (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит
(ха, ари, м2) (дин) 20%
Период закупа Степен
заштите
(година)
Адровац 1 0,8547 0 6700 1150 1
Адровац 3 0,1436 0 2600 100 1
Адровац 4 0,1347 0 2600 100 1
Адровац 5 0,2792 0 10300 600 1
Адровац 6 0,1674 0 11200 400 1
Адровац 7 0,1978 0 12800 550 1
Адровац 8 4,3025 0 12800 10950 1
Адровац 9 0,5496 0 3100 350 1
Адровац 10 0,116 0 12800 300 1
Борци 11 0,3019 0 10000 600 1
0,0881 800 160 1
Борци 12 1,3323 0 5600 1500 1
Борци 13 0,5861 0 6500 800 1
Борци 14 0,7625 0 1900 300 1
Борци 15 0,0564 0 10300 150 1
Борци 16 1,787 0 9700 3500 1
Борци 17 0,3998 0 8400 700 1
Борци 18 0,6671 0 10300 1400 1
Борци 19 0,4051 0 10300 850 1
Борци 20 1,1158 0 10300 2300 1
Борци 21 0,2998 0 9200 550 1
Борци 22 0,8827 0 5400 950 1
Борци 23 1,318 0 10300 2750 1
Борци 24 0,2921 0 8100 500 1
Борци 25 1,3333 0 10300 2750 1
Борци 26 1,3081 0 10300 2700 1
Борци 27 2,45 0 8100 3950 1
Борци 28 6,9552 0 10300 14350 1
Бошњане 30 1,6788 0 9400 3150 1
Бошњане 31 3,6177 0 10300 7500 1
Бошњане 34 0,9359 0 8100 1500 1
Бошњане 35 0,3324 0 10300 700 1
Бошњане 36 0,3343 0 8100 550 1
Бошњане 37 0,5102 0 10300 1100 1
Бошњане 38 0,4847 0 2100 200 1
Бошњане 39 0,6099 0 10300 1300 1
Бошњане 40 0,6761 0 9000 1250 1
Бошњане 41 0,86 0 8100 1400 1
Бошњане 42 1,6012 0 10300 3300 1
Бошњане 43 0,1083 0 10300 250 1
Бошњане 44 0,0798 0 10300 200 1
Бошњане 45 0,4163 0 2400 200 1
Велико Крчмаре 46 0,7891 0 8100 1300 1
Велико Крчмаре 47 0,3855 0 10300 800 1
Велико Крчмаре 48 0,5479 0 10300 1150 1
Велико Крчмаре 49 0,0642 0 3100 50 1
Велико Крчмаре 50 2,0138 0 8200 3300 1
Велико Крчмаре 51 1,6504 0 10300 3400 1
Велико Крчмаре 52 0,2268 0 1900 100 1
Велико Крчмаре 53 1,7133 0 10300 3550 1
Велико Крчмаре 54 0,5329 0 3100 350 1
Велико Крчмаре 55 0,1218 0 3000 100 1
Велико Крчмаре 56 0,1629 0 10300 350 1
Велико Крчмаре 57 0,6813 0 10300 1450 1
Велико Крчмаре 58 1,2055 0 5300 1300 1
Велико Крчмаре 59 0,1251 0 10300 300 1
Велико Крчмаре 60 0,5521 0 6500 750 1
Велико Крчмаре 61 0,5779 0 2100 250 1
Велико Крчмаре 62 0,0306 0 1900 50 1
Велико Крчмаре 63 0,731 0 10300 1550 1
Велико Крчмаре 64 1,0944 0 10300 2300 1
Велико Крчмаре 65 0,3227 0 8100 550 1
Велико Крчмаре 66 0,3871 0 10300 800 1
Велико Крчмаре 67 1,0288 0 8100 1650 1
Велико Крчмаре 68 1,1066 0 8100 1800 1
Велико Крчмаре 69 0,5292 0 3100 350 1
Велико Крчмаре 70 0,9938 0 2400 500 1
Велико Крчмаре 71 1,0289 0 7000 1450 1
Велико Крчмаре 72 1,2969 0 8100 2100 1
Велико Крчмаре 73 0,7645 0 3100 500 1
Велико Крчмаре 74 0,0687 0 1900 50 1
Велико Крчмаре 75 0,7115 0 10300 1500 1
Велико Крчмаре 76 0,5194 0 8100 850 1
Велико Крчмаре 77 0,7694 0 10300 1600 1
Велико Крчмаре 78 1,4468 0 10300 3000 1
Велико Крчмаре 79 0,2329 0 10300 500 1
Велико Крчмаре 80 1,9624 0 10300 4050 1
Велико Крчмаре 81 1,2928 0 10300 2700 1
Велико Крчмаре 82 1,7096 0 10300 3550 1
Велико Крчмаре 83 1,1401 0 8100 1850 1
Велико Крчмаре 84 0,2397 0 8100 400 1
Велико Крчмаре 85 1,5676 0 8100 2550 1
Велико Крчмаре 86 0,7926 0 10300 1650 1
Велико Крчмаре 87 0,8392 0 10300 1750 1
Велико Крчмаре 88 4,261 0 10300 8800 1
Велико Крчмаре 89 0,5066 0 10300 1050 1
Велико Крчмаре 90 0,4279 0 10300 900 1
Велико Крчмаре 91 0,9014 0 10300 1900 1
Велико Крчмаре 92 0,8504 0 10300 1800 1
Велико Крчмаре 93 1,7451 0 10300 3600 1
Велико Крчмаре 94 0,0591 0 1900 50 1
Велико Крчмаре 95 0,1005 0 3100 100 1
Велико Крчмаре 96 0,9719 0 10300 2050 1
Велико Крчмаре 97 0,8155 0 2800 450 1
Велико Крчмаре 98 2,5265 0 10300 5250 1
Велико Крчмаре 99 1,5523 0 10300 3200 1
Велико Крчмаре 100 1,1919 0 10300 2500 1
Велико Крчмаре 101 0,8275 0 10300 1750 1
Велико Крчмаре 102 1,2777 0 10300 2650 1
Велико Крчмаре 103 0,7135 0 10300 1500 1
Велико Крчмаре 104 1,7942 0 10300 3700 1
Велико Крчмаре 105 0,6239 0 10300 1300 1
Велико Крчмаре 106 0,6074 0 10300 1300 1
Велико Крчмаре 107 0,387 0 10300 800 1
Велико Крчмаре 108 0,1933 0 10300 400 1
Вишевац 109 1,0502 0 8100 1700 1
Вишевац 110 0,3004 0 6500 400 1
Вишевац 111 0,2419 0 8100 400 1
Вишевац 112 0,6479 0 8100 1050 1
Вишевац 113 0,2345 0 2100 100 1
Вишевац 114 0,4383 0 10300 950 1
Вишевац 115 0,1077 0 3100 100 1
Вишевац 116 0,1866 0 1700 100 1
Вишевац 117 0,2068 0 1900 100 1
Вишевац 118 0,0682 0 1900 50 1
Вишевац 119 0,2176 0 11600 550 1
Вишевац 120 0,3532 0 2100 150 1
Вишевац 121 0,1276 0 1700 50 1
Вишевац 122 0,3105 0 10300 650 1
Вишевац 123 0,1238 0 1700 50 1
Вишевац 124 0,1211 0 1900 50 1
Вишевац 125 0,1358 0 1900 50 1
Вишевац 126 0,0311 0 1900 50 1
Вишевац 127 0,1953 0 10300 450 1
Вишевац 128 0,8262 0 10300 1750 1
Вишевац 129 0,6821 0 8100 1150 1
Вишевац 130 0,3924 0 8100 650 1
Вишевац 131 0,1838 0 11600 450 1
Вишевац 132 1,0706 0 8100 1750 1
Вишевац 133 0,2537 0 8100 450 1
Вишевац 134 0,9739 0 7600 1500 1
Вишевац 135 0,1738 0 6500 250 1
Вишевац 136 0,2542 0 8100 450 1
Вишевац 137 0,2245 0 10300 500 1
Вишевац 138 0,7181 0 8100 1200 1
Вишевац 139 1,0504 0 6500 1400 1
Вишевац 140 0,3205 0 8100 550 1
Вишевац 141 0,9321 0 10300 1950 1
Вишевац 142 0,5162 0 6500 700 1
Вишевац 143 0,0859 0 11600 200 1
Вишевац 144 0,0491 0 11600 150 1
Вишевац 145 0,6029 0 10300 1250 1
Вишевац 146 0,3374 0 10300 700 1
Вишевац 147 0,6236 0 10300 1300 1
Вишевац 148 0,973 0 10300 2050 1
Вишевац 149 0,1169 0 10300 250 1
Вишевац 150 0,3145 0 10300 650 1
Вишевац 151 1,7796 0 1700 600 1
Вишевац 152 0,5535 0 1700 200 1
Вишевац 153 0,0926 0 1700 50 1
Војиновац 154 0,3105 0 1900 150 1
Војиновац 155 0,263 0 10300 550 1
Војиновац 156 0,7852 0 10300 1650 1
Војиновац 157 0,8229 0 10300 1700 1
Војиновац 158 2,0675 0 10300 4300 1
Вучић 159 0,191 0 11600 450 1
Вучић 160 1,8718 0 3100 1200 1
Вучић 161 0,2893 0 11600 700 1
Вучић 162 0,2793 0 11600 650 1
Вучић 163 0,1057 0 10300 250 1
Вучић 164 0,042 0 10300 100 1
Вучић 165 0,0719 0 11600 200 1
Вучић 166 0,7581 0 2100 350 1
Вучић 167 0,041 0 8100 100 1
Вучић 168 0,2862 0 11600 700 1
Вучић 169 0,0495 0 10300 150 1
Вучић 170 0,0428 0 2400 50 1
Вучић 171 0,0695 0 2400 50 1
Вучић 172 4,9458 0 11600 11450 1
Вучић 173 3,6534 0 10300 7550 1
Вучић 174 1,471 0 10600 3100 1
Вучић 175 2,3954 0 3100 1500 1
Вучић 176 1,8192 0 3500 1300 1
Вучић 177 0,2386 0 10300 500 1
Вучић 178 0,3294 0 10300 700 1
Вучић 179 0,8137 0 10300 1700 1
Вучић 180 0,8986 0 2100 400 1
Вучић 181 0,2369 0 10300 500 1
Вучић 182 1,1062 0 10300 2300 1
Вучић 183 5,4388 0 10300 11250 1
Вучић 184 0,468 0 10300 1000 1
Вучић 185 0,1623 0 10300 350 1
Вучић 186 0,126 0 8100 250 1
Вучић 187 0,4987 0 10300 1050 1
Вучић 188 0,3839 0 10300 800 1
Вучић 189 1,8 0 6500 2350 1
Вучић 190 0,7244 0 2800 400 1
Вучић 191 1,0988 0 3100 700 1
Вучић 192 0,8177 0 10900 1800 1
Доња Рача 193 0,408 0 11600 950 1
Доња Рача 194 0,0866 0 11600 250 1
Доња Рача 195 0,3305 0 11600 800 1
Доња Рача 196 0,1313 0 11600 350 1
Доња Рача 197 0,3122 0 10700 700 1
Доња Рача 198 0,0397 0 8100 100 1
Доња Рача 199 0,0318 0 8100 100 1
Доња Рача 200 0,0974 0 10300 250 1
Доња Рача 201 0,0472 0 11600 150 1
Доња Рача 202 0,0308 0 11600 100 1
Доња Рача 203 0,0068 0 11600 50 1
Доња Рача 204 0,005 0 11600 50 1
Доња Рача 205 0,0139 0 11600 50 1
Доња Рача 206 0,0026 0 11600 50 1
Доња Рача 207 0,0427 0 11600 100 1
Доња Рача 208 0,6109 0 8100 1000 1
Доња Рача 209 0,0783 0 2400 50 1
Доња Рача 210 0,4737 0 11600 1100 1
Доња Рача 211 0,12 0 11600 300 1
Доња Рача 212 0,0044 0 11600 50 1
Доње Јарушице 213 0,1012 0 11600 250 1
Доње Јарушице 214 0,7755 0 6500 1050 1
Доње Јарушице 215 0,1402 0 1900 100 1
Доње Јарушице 216 0,1074 0 10300 250 1
Доње Јарушице 217 0,32 0 10300 700 1
Доње Јарушице 218 1,5066 0 2800 850 1
Ђурђево 219 0,7733 0 10300 1600 1
Ђурђево 220 0,4806 0 8100 800 1
Ђурђево 221 0,428 0 10300 900 1
Ђурђево 222 0,51 0 8100 850 1
Ђурђево 223 0,2753 0 10300 600 1
Ђурђево 224 0,7209 0 8500 1250 1
Ђурђево 225 0,1417 0 8100 250 1
Ђурђево 226 0,2874 0 1900 150 1
Ђурђево 227 0,258 0 1700 100 1
Ђурђево 228 0,2824 0 1700 100 1
Ђурђево 229 0,2418 0 6500 350 1
Ђурђево 230 0,3122 0 8100 550 1
Ђурђево 231 0,1906 0 10300 400 1
Ђурђево 232 1,6877 0 10300 3500 1
Ђурђево 233 0,5021 0 8100 850 1
Ђурђево 234 0,3718 0 4400 350 1
Ђурђево 235 2,0627 0 10300 4250 1
Ђурђево 236 0,2657 0 10300 550 1
Ђурђево 237 0,1834 0 8100 300 1
Ђурђево 238 0,8713 0 10300 1800 1
Ђурђево 239 0,3172 0 2600 200 1
Ђурђево 240 0,2113 0 8100 350 1
Ђурђево 241 0,5907 0 6800 850 1
Ђурђево 242 1,0896 0 10300 2250 1
Ђурђево 243 1,171 0 10300 2450 1
Ђурђево 244 0,3037 0 10300 650 1
Ђурђево 245 3,8359 0 9100 6950 1
Мало Крчмаре 246 0,0349 0 1900 50 1
Мало Крчмаре 247 0,0459 0 1900 50 1
Мало Крчмаре 248 0,3076 0 6500 400 1
Мало Крчмаре 249 0,1944 0 10300 450 1
Мало Крчмаре 250 0,1139 0 10300 250 1
Мало Крчмаре 251 0,4964 0 8100 800 1
Мало Крчмаре 252 1,0115 0 1900 400 1
Мало Крчмаре 253 0,3962 0 10300 850 1
Мало Крчмаре 254 0,8149 0 9900 1650 1
Мало Крчмаре 255 0,3552 0 10300 750 1
Мало Крчмаре 256 2,2026 0 6500 2900 1
Мало Крчмаре 257 0,2169 0 6500 300 1
Мало Крчмаре 258 0,6323 0 8100 1050 1
Мало Крчмаре 259 0,2117 0 10300 450 1
Мало Крчмаре 260 0,601 0 10300 1250 1
Мало Крчмаре 261 1,5897 0 1900 600 1
Мало Крчмаре 262 0,1238 0 10300 300 1
Мало Крчмаре 263 0,2932 0 10300 650 1
Мало Крчмаре 264 1,8779 0 3400 1300 1
Мало Крчмаре 265 0,3339 0 10300 700 1
Мало Крчмаре 266 0,4891 0 10300 1050 1
Мало Крчмаре 267 0,3216 0 10300 700 1
Мало Крчмаре 268 4,1267 0 6500 5400 1
Мало Крчмаре 269 0,2855 0 6500 400 1
Мирашевац 270 0,0678 0 8100 150 1
Мирашевац 271 0,0277 0 8100 50 1
Мирашевац 272 0,7821 0 10300 1650 1
Мирашевац 273 0,3019 0 10300 650 1
Мирашевац 274 0,1884 0 11600 450 1
Мирашевац 275 0,2631 0 8100 450 1
Мирашевац 276 0,3036 0 10300 650 1
Мирашевац 277 0,6385 0 8100 1050 1
Мирашевац 278 0,4062 0 10300 850 1
Мирашевац 279 0,1703 0 10300 400 1
Мирашевац 280 0,4954 0 8100 800 1
Мирашевац 281 0,5043 0 8100 850 1
Мирашевац 282 1,2294 0 10300 2550 1
Мирашевац 283 0,5658 0 5400 650 1
Мирашевац 284 0,0876 0 2400 50 1
Мирашевац 285 3,4356 0 10300 7100 1
Мирашевац 286 0,4361 0 1900 200 1
Мирашевац 287 0,0953 0 8100 200 1
Мирашевац 288 0,5533 0 1900 250 1
Мирашевац 289 0,0019 0 11600 50 1
Мирашевац 290 0,0482 0 2100 50 1
Мирашевац 291 0,0024 0 2100 50 1
Поповић 292 1,1559 0 8100 1900 1
Поповић 293 0,0345 0 11600 100 1
Поповић 294 0,2152 0 2100 100 1
Поповић 295 0,4258 0 10300 900 1
Поповић 296 0,0816 0 8100 150 1
Поповић 297 0,1618 0 8100 300 1
Рача 298 1,204 0 8600 2050 1
Рача 299 0,2619 0 10300 550 1
Рача 300 0,2 0 10300 450 1
Рача 301 0,0238 0 12800 100 1
Рача 302 0,3563 0 12800 950 1
Рача 303 0,6507 0 10300 1350 1
Рача 304 0,2132 0 12800 550 1
Рача 305 0,9128 0 10500 1950 1
Рача 306 0,3576 0 12100 900 1
Рача 307 1,0603 0 10300 2200 1
Рача 308 4,454 0 10300 9200 1
Рача 309 0,5568 0 12800 1450 1
Рача 310 0,0565 0 12800 150 1
Рача 311 0,106 0 12800 300 1
Рача 312 0,3139 0 12800 800 1
Рача 313 0,7344 0 3900 600 1
Рача 314 0,076 0 2600 50 1
Рача 315 0,2363 0 3900 200 1
Рача 316 0,2926 0 10300 650 1
Рача 317 2,3392 0 8400 3900 1
Рача 318 0,1971 0 10300 450 1
Рача 319 0,3739 0 10300 800 1
Рача 320 3,9732 0 10300 8200 1
Рача 321 0,4326 0 10300 900 1
Рача 322 2,2636 0 10300 4700 1
Рача 323 0,0558 0 10600 150 1
Рача 324 0,3482 0 10300 750 1
Рача 325 0,2091 0 10300 450 1
Рача 326 0,0776 0 10300 200 1
Рача 327 0,0023 0 10300 50 1
Рача 328 1,4123 0 10300 2950 1
Рача 329 0,0512 0 10300 150 1
Рача 330 0,3503 0 10300 750 1
Рача 331 0,0147 0 10300 50 1
Рача 332 0,0523 0 10300 150 1
Рача 333 0,2088 0 10300 450 1
Рача 334 0,8328 0 10300 1750 1
Рача 335 0,0112 0 10300 50 1
Рача 336 0,0028 0 10300 50 1
Рача 337 0,0519 0 10300 150 1
Рача 338 0,0075 0 10300 50 1
Рача 339 0,101 0 12800 300 1
Рача 340 0,716 0 3900 550 1
Рача 341 0,0006 0 12800 50 1
Рача 342 0,0271 0 12800 100 1
Рача 343 0,0015 0 11600 50 1
Рача 344 0,007 0 12800 50 1
Рача 345 0,1489 0 10300 350 1
Рача 346 0,0112 0 10300 50 1
Рача 347 0,0795 0 10300 200 1
Рача 348 0,0636 0 10300 150 1
Рача 349 0,0256 0 10300 100 1
Рача 350 0,0097 0 10300 50 1
Рача 351 0,0103 0 12800 50 1
Рача 352 0,0091 0 12800 50 1
Рача 353 0,0195 0 12800 50 1
Рача 354 0,1443 0 12800 400 1
Рача 355 0,1905 0 12800 500 1
Рача 356 0,209 0 2100 100 1
Рача 357 0,4186 0 2100 200 1
Рача 358 0,0115 0 10300 50 1
Рача 359 0,3386 0 11600 800 1
Рача 360 0,0355 0 12800 100 1
Рача 361 0,0211 0 12800 100 1
Рача 362 0,0379 0 12800 100 1
Рача 363 0,1813 0 12800 500 1
Рача 364 0,1475 0 10300 350 1
Рача 365 0,1465 0 3100 100 1
Рача 366 0,0462 0 10300 100 1
Рача 367 0,5365 0 10300 1150 1
Рача 368 0,1226 0 12800 350 1
 Рача 369 0,0743 0 12800 200 1
Рача 370 0,0139 0 10300 50 1
Рача 371 0,0292 0 10300 100 1
Рача 372 0,3887 0 12800 1000 1
Рача 373 0,1649 0 12800 450 1
Рача 374 0,2619 0 12800 700 1
Рача 375 0,1523 0 12100 400 1
Рача 376 0,6645 0 10300 1400 1
Рача 377 0,0536 0 12800 150 1
Рача 378 0,0408 0 12800 150 1
Рача 379 0,1353 0 12800 350 1
Рача 380 0,1052 0 11700 250 1
Рача 381 0,047 0 12800 150 1
Рача 382 0,0759 0 12800 200 1
Рача 383 0,0878 0 10300 200 1
Рача 384 0,5131 0 10300 1100 1
Рача 385 0,2129 0 10300 450 1
Рача 386 0,2304 0 10400 500 1
Рача 387 0,0883 0 12800 250 1
Рача 388 0,5615 0 2600 300 1
Рача 389 0,1048 0 12800 300 1
Рача 390 0,3823 0 10300 800 1
Рача 391 0,1032 0 12800 300 1
Рача 392 0,0234 0 12800 100 1
Рача 393 0,0197 0 10300 50 1
Рача 394 0,1287 0 10300 300 1
Рача 395 0,2193 0 10300 500 1
Рача 396 0,5109 0 12800 1300 1
Рача 397 0,1913 0 11600 450 1
Рача 398 0,5662 0 10300 1200 1
Рача 399 0,692 0 3900 550 1
Рача 400 0,0601 0 10300 150 1
Рача 401 0,2405 0 11600 600 1
Рача 402 0,9049 0 11600 2100 1
Рача 403 0,7079 0 10900 1550 1
Рача 404 0,0854 0 12800 250 1
Рача 405 0,1298 0 11600 300 1
Рача 406 0,1457 0 12800 400 1
Рача 407 0,3015 0 10300 650 1
Рача 408 0,0984 0 3900 100 1
Рача 409 0,1502 0 3900 150 1
Рача 410 0,7321 0 10300 1550 1
Рача 411 0,6382 0 12400 1600 1
Рача 412 0,5154 0 12800 1350 1
Рача 413 0,68 0 12800 1750 1
Рача 414 0,1282 0 10300 300 1
Рача 415 1,1393 0 10300 2350 1
Рача 416 0,4871 0 10300 1050 1
Рача 417 0,0596 0 12800 200 1
Рача 418 0,0604 0 12800 200 1
Рача 419 0,192 0 10300 400 1
Рача 420 0,096 0 10300 200 1
Рача 421 0,1516 0 12800 400 1
Рача 422 0,2967 0 12800 800 1
Сараново 423 0,0239 0 11600 100 1
Сараново 424 0,0359 0 3100 50 1
Сараново 425 0,2731 0 1700 100 1
Сараново 426 0,0968 0 2100 50 1
Сараново 427 0,1813 0 2100 100 1
Сараново 428 0,3718 0 2100 200 1
Сараново 429 1,0509 0 10300 2200 1
Сараново 430 0,4473 0 10300 950 1
Сараново 431 0,8038 0 11600 1900 1
Сараново 432 0,5784 0 10300 1200 1
Сараново 433 0,6562 0 10300 1400 1
Сараново 434 0,1953 0 10300 450 1
Сараново 435 0,3192 0 8100 550 1
Сараново 436 0,5 0 6500 650 1
Сараново 437 0,4679 0 10300 1000 1
Сараново 438 0,1015 0 10300 250 1
Сараново 439 0,333 0 10300 700 1
Сараново 440 0,1868 0 8100 300 1
Сараново 441 0,5786 0 8100 950 1
Сараново 442 0,5817 0 10300 1200 1
Сараново 443 0,5342 0 8100 900 1
Сараново 444 0,0652 0 10300 150 1
Сараново 445 0,5986 0 10300 1250 1
Сараново 446 0,1825 0 10300 400 1
Сараново 447 0,3723 0 8100 600 1
Сараново 448 0,3362 0 10300 700 1
Сараново 449 2,5802 0 8100 4150 1
Сараново 450 0,6555 0 8100 1100 1
Сараново 451 0,5734 0 10300 1200 1
Сараново 452 0,3019 0 2500 150 1
Сараново 453 1,2643 0 8300 2100 1
Сараново 454 0,0977 0 10300 250 1
Сараново 455 0,0351 0 10300 100 1
Сараново 456 0,0175 0 2100 50 1
Сараново 457 0,4487 0 10300 950 1
Сараново 458 0,2498 0 10300 550 1
Сараново 459 0,0004 0 8100 50 1
Сараново 460 0,1303 0 8100 250 1
Сепци 461 0,1705 0 10300 400 1
Сепци 462 0,1058 0 11600 250 1
Сепци 463 0,2055 0 2100 100 1
Сепци 464 0,2392 0 1900 100 1
Сепци 465 0,3299 0 2100 150 1
Сепци 466 0,056 0 5600 100 1
Сепци 467 0,2659 0 1900 100 1
Сепци 468 0,2483 9900 500 1
0,088 800 160 1
Сепци 469 0,393 0 10300 850 1
Сепци 470 0,3806 0 10300 800 1
Сепци 471 0,0206 0 2800 50 1
Сепци 472 1,0254 0 6700 1400 1
Сепци 473 0,887 0 8100 1450 1
Сепци 474 1,7629 0 8100 2850 1
Сепци 475 0,1135 0 8100 200 1
Сепци 476 0,023 0 10300 50 1
Сепци 477 0,2527 0 11600 600 1
Сепци 478 1,3746 0 10300 2850 1
Сепци 479 0,1227 0 10300 300 1
Сепци 480 0,2592 0 10300 550 1
Сепци 481 0,1065 0 8100 200 1
Сепци 482 2,5563 0 10300 5300 1
Сепци 483 0,6466 0 11600 1500 1
Сепци 484 0,2968 0 10300 650 1
Сепци 485 0,229 0 2100 100 1
Сепци 486 1,3581 0 10300 2800 1
Сепци 487 0,5684 0 10300 1200 1
Сепци 488 0,6021 0 10300 1250 1
Сепци 489 1,5902 0 10300 3300 1
Сепци 490 0,0718 0 10300 150 1
Сепци 491 0,7027 0 10300 1450 1
Сепци 492 1,4294 0 10300 2950 1
Сипић 493 0,7057 0 10300 1500 1
Сипић 494 0,5117 0 3100 350 1
Сипић 495 0,0563 0 10300 150 1
Сипић 496 1,4024 0 10300 2900 1
Сипић 497 1,0398 0 10300 2150 1
Сипић 498 1,3668 0 10300 2850 1
Сипић 499 0,2397 0 10300 500 1
Сипић 500 0,1666 0 10300 350 1
Сипић 501 0,2467 0 10300 550 1
Сипић 502 0,9539 0 10300 2000 1
Сипић 503 0,1687 0 10300 350 1
Сипић 504 1,4886 0 8100 2400 1
Сипић 505 0,4501 0 10300 950 1
Сипић 506 1,0695 0 10300 2250 1
Сипић 507 1,2641 0 10300 2650 1
Сипић 508 0,6015 0 10300 1250 1
Сипић 509 0,9297 0 10300 1950 1
Сипић 510 0,2848 0 10300 600 1
Сипић 511 0,1471 0 10300 350 1
Сипић 512 0,191 0 10300 400 1
Сипић 513 0,4126 0 10300 850 1
Сипић 514 0,7871 0 10300 1650 1
Сипић 515 0,9928 0 10300 2050 1
Сипић 516 1,3583 0 10300 2800 1
Сипић 517 0,9547 0 10300 2000 1
Сипић 518 4,63 0 10300 9550 1
Сипић 519 0,1018 0 10300 250 1
Сипић 520 0,095 0 10300 200 1
Сипић 521 0,3646 0 10300 800 1
Сипић 522 0,6374 0 10300 1350 1
Сипић 523 1,3758 0 8100 2250 1
Сипић 524 0,0761 0 10300 200 1
Сипић 525 1,0922 0 9900 2200 1
Сипић 526 1,262 0 10300 2600 1
Сипић 527 0,1163 0 10300 250 1
Сипић 528 1,9526 0 8300 3250 1
Сипић 529 0,4941 0 10300 1050 1
Сипић 530 0,85 0 11000 1900 1
Сипић 531 1,3018 0 10300 2700 1
Сипић 532 1,3837 0 10300 2900 1
Сипић 533 6,0991 0 10300 12600 1
Сипић 534 0,8803 0 8700 1550 1
Сипић 535 0,1405 0 10300 300 1
Сипић 536 0,067 0 10300 150 1
Сипић 537 0,1362 0 10300 300 1
Сипић 538 0,0063 0 10300 50 1
Сипић 539 0,0098 0 10300 50 1
Сипић 540 0,0314 0 2100 50 1
Сипић 541 0,3337 0 3100 250 1
Сипић 542 0,0182 0 10300 50 1
УКУПНО 328,3236 0,1761

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Рача, у канцеларији број 6 сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.                                                                                                                                                             Контакт особа Драгана Прокић, тел. 034/751-175.
 1. Земљиште и пољопривредни објекти из овог огласа дају се у виђеном стању.
 2. Обилазак пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката, који се дају у закуп и на коришћење за сва јавна надметања може се извршити дана 10.11.2016. године од 10,00 часова.
 3. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта, односно објеката.
 4. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини сноси лице које добије то земљиште и објекат у закуп, односно на коришћење.
 5. Земљиште и објекти из овог Огласа дају се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не могу се користити у друге сврхе.
 6. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 7. Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у                               активном статусу најмање три године.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–  потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања                      огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и         сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од       две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне       средине;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску              дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке овог огласа, за  свако  јавно  надметање  појединачно,  на  рачун   Општине Рача, број: 840-742152843-59 по моделу 97 и позивом на број 34-086.
 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
 3. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта и            објеката у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта и објеката у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања                        пољопривредног земљишта и објеката у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште и објекте у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште, односно објекте у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

2. доказ о уплати депозита

3. за закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини документацију              наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу                         документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих          извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Рача. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

 

 На предњој  страни :

На задњој страни:

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

        Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 21.11.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Рача до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 V

– Јавно надметање –

            Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Рача, у  Рачи, улица  Карађорђева број 48, ЗА СВА ЈАВНА НАДМЕТАЊА дана 22.11.2016. године са почетком у 12,00 сати.

VI

-Плаћање закупнине-

           Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе Општине Рача.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

Ову одлуку објавити у  “Службеном гласнику СО Рача„  на огласној табли Општинске управе Рача и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Рача“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-75/2016-III-01

Дана:01.11.2016. године                                                                                        Ненад Савковић

 

Формулар за пријављивање II круг – 2016. година

Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у другом кругу