Одлука о додели субвенција-соларни панели

Коначна листа директни корисници соларни панели

Прелиминарна листа директни корисници соларни панели

Јавни позив соларни панели крајњи корисници ЈП 1-22

Прилог 1 Пријавни образац

Прилог 2 Листа Привредних субјеката

Прилог 3 Критеријуми за избор

Прилог 4 Општи услови и брошура прилог

Прилог 5 Брошура за грађане

Прилог 6 Копија рачуна са одобреном снагом

Прилог 7 Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем

Прилог 8 Изјава ЈЛК за преузимање информација од важности за Јавни позив

Прилог 9 Сагласност