Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2023. години за програме која реализују удружења

Одлука о расписивању Јавног конкурса

Прилог 1 – Изјава о непостојању сукоба интереса

Прилог 2 – Предлог пројекта/програма

Прилог 3 – Изјава

Прилог 4 – Извештај о реализованој финансијској подршци програма удружења