У прилогу са налази Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Рача за 2022 годину.

Одлука о додели средстава- ее

Коначна листа крајњих корисника ЈП 1-22 са телефонима

Прелиминарна листа јавни позив суфинансирање ЕЕ ЈП1-22

Одлука- енергетска ефикасност- продужење рока

Јавни позив грађани – JП 1-22

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4