У прилогу се налази Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача у првом кругу за агроекономску 2022/23 годину бр. 320-37/2022-II-02 од 05.08.2022. године

Закључак