Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за агроекономску 2022/23 годину, који је донела Комисија за спровођење јавног надметања за давање у закуп пољ. земљ. у државној својини за агроекономску 2022/23 годину, бр.320-82/2022-II-02 од 29.12.2022. године налази се у прилогу:

Закључак почетне цене II круг 320-82-2022-II-02-od-29.12.2022