Поштовани ,

У наставку можете преузети Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу за агроекономску 2021/2022. годину :

Закључак о почетним ценама закупа пољ, земљ. у државној својини -други круг -2021. година

Закључак Комисије потписан документ- 320-52-2021-II-02 .