Заменик председника општине

Душан Ђоковић

Ул.Карађорђева 48, 34210 Рача

Телефон: 034 / 751-133

Факс: 034 / 751-175

e-mailzamenik.predsednika@www.raca.rs