Poštovani proizvođači i ljubitelji rakije,

Obaveštavamo Vas da će se IX međunarodno ocenjivanje rakija u okviru Voždovih dana rakije održati u periodu 11-15.03.2024. godine.

Članovi komisije, koja će ove godine vršiti ocenjivanje kvaliteta uzoraka, su:

– prof. dr Ninoslav Nikićević – Poljoprivredni fakultet, Zemun, predsednik komisije;

– prof. dr Vele Tešević – Hemijski fakultet, Beograd;

– prof. dr Marin Mihaljević-Žulj – Agronomski fakultet, Zagreb;

– dr Branko Popović – Institut za voćarstvo, Čačak;

– doc. dr Ivan Urošević – Poljoprivredni fakultet, Bjeljina;

– Ljubiša Stanković, dipl. inž. – Poljoprivredni fakultet, Zemun;

– Veroljub Urošević, dipl. inž.

Ocenjivanje uzoraka će se vršiti u dve nezavisne takmičarske grupe:

Od ove godine, prvi put će postojati mogućnost ocenjivanja kvaliteta uzoraka u revijalnom delu manifestacije.

Po uzorku je potrebno poslati jednu bocu od najmanje 0,7 litra.

Kotizacija po uzorku je 2.500,00 dinara, a za više od 5 uzoraka kotizacija iznosi 2.000,00 dinara po uzorku.

Uplata kotizacije se vrši isključivo na račun broj 840-1154664-06, primilac: Turistička organizacija opštine Rača, svrha uplate: kotizacija za ocenjivanje uzoraka.

Ukoliko vam je potrebna profaktura ili račun, molimo da nam se obratite putem mejla office@tor.rs.

Napomena: Prošlogodišnji šampioni po kategorijama sa Voždovih dana rakije, imaju pravo na slanje jednog uzorka bez plaćanja kotizacije.

TAKMIČARSKI DEO OCENJIVANJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Pored priznanja po kategorijama, na našoj manifestaciji se dobijaju i Voždove rakijske titule i to:

Voždov rakijski vojvoda – proizvođač koji ima najbolju prosečnu ocenu od 5 najbolje ocenjenih uzoraka (od najmanje 4 različitih voćnih vrsta);

Voždov rakijski inostrani popečitelj – najbolje ocenjen uzorak van granica Republike Srbije;

Voždova rakijska kneginja –dama sa najbolje ocenjenim uzorkom;

Voždov rakijski kmet – proizvođač sa teritorije opštine Rača koji ima najbolje ocenjeni uzorak.

Važno je napomenuti da se sve ove titule mogu osvojiti samo jednom i da dosadašnji osvajači mogu učestvovati za sve ostale nagrade, osim onih koje su već osvojili.

Kategorije uzoraka, u kojima će se vršiti ocenjivanje kvaliteta i proglašenje pobednika su:

– Šljivovica ( 0-3 godine );

– Šljivovica ( 3-7 godina );

– Šljivovica ( 7+ godina );

– Dunja bezbojna;

– Dunja barik;

– Kajsija;

– Kruška;

– Vilijamovka;

– Loza bezbojna;

– Loza barik;

– Vinjak;

– Komovica;

– Specijalne rakije (travarica, džin, klekovača, mastika..);

– Likeri;

– Ostale voćne rakije (višnja, trešnja, kupina, malina…).

U slučaju da pristigne 7 ili više uzoraka od jedne voćne vrste uvodi se posebna kategorija za tu voćnu vrstu.

REVIJALNI DEO OCENJIVANJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA:

Pravo da učestvuju u revijalnom delu takmičenja, imaju i destilerije i fizička lica, koji žele da provere kvalitet svojih rakija (da dobiju ocenu kvaliteta). Ti uzorci učestvuju u izboru za proglašenje za Voždovog rakijskog vojvodu, ali ne učestvuju u takmičenju po kategorijama. U revijalnom delu, minimalni broj je 5 uzoraka po proizvođaču i kotizacija je 1.500,00 dinara po uzorku. Ukoliko proizvođači, koji učestvuju u revijalnom delu takmičenja, zavrede i žele individualno priznanje kao i u takmičarskom (Velika zlatna medalja, Ajkula profesora Ninoslava Nikićevića, Karađorđev top) mogu dobiti ova priznanja uz određene nadoknade:

Velika zlatna medalja: 1.500,00 dinara;

Ajkula profesora Ninoslava Nikićevića: 3.000,00 dinara;

Karađorđev top: 3.500,00 dinara.

UZORKE MOŽETE POSLATI NAJKASNIJE DO 04.03.2024.godine, nа adresu:

Turistička organizacija opštine Rača, Karađorđeva 48, 34210 Rača.

Na svakom uzorku je potrebno naznačiti:

– Vrstu rakije

– Godinu proizvodnje

– Sadržaj alkohola

– Ime i prezime ili naziv destilerije

– Adresu

– Kontakt telefon i mail adresu

Uz poslate uzorke možete poslati popunjenu prijavu i overenu uplatnicu kao dokaz о uplaćenoj kotizaciji ili na mail adresu: office@tor.rs.

Kontakt telefoni : 060/7530080; 062/8003750 i 064/6136875;

U prilogu Vam se nalazi prijava za ocenjivanje.

Prijava za ocenjivanje