30. јануара 2018.

Сазив 2012-2016

Р.бр Име и презиме Датум рођења Адреса
1. Драгана Живановић 27.04.1973. Мирашевац
2. Слађана Петровић 31.01.1976. Ђурђево
3. Горан Јовановић 24.11.1971. Рача,
4. Драгица Миладиновић 10.05.1970. Рача,
5. Љубиша Милић 21.06.1959. Сепци
6. Рајко Живановић 06.03.1964. Сараново
7. Милован Радовановић 12.05.1958. Вишевац
8. Радослав Рафаиловић 08.06.1967. Велико Крчмаре
9. Јасна Мићуновић 27.12.1969. Доња Рача
10. Саша Милановић 08.12.1975. Доња Рача
11. Слободан Марковић 18.05.1945. Борци
12. Јован Голубовић 29.11.1977. Сипић
13. Невенка Ђорђевић 26.08.1972. Рача,
14. Александар Дугић 06.03.1978. Сараново
15. Радмила Домановић 19.07.1951. Рача,
16. Момчило Милановић 11.11.1969. Доња Рача
17. Ивана Томић 06.06.1985. Трска
18. Слободанка Трифуновић 22.04.1947. Рача
19. Дејан Живковић 31.07.1973. Сепци
20. Радиша Павловић 16.09.1968. Сепци
21. Јасмина Стевановић 12.07.1970. Рача
22. Саша Томић 24.04.1968. Рача
23. Срђан Марковић 05.02.1972. Вучић
24. Слободан Јовановић 26.11.1974. Рача
25. Драган Милошевић 13.09.1969. Доња Рача
26. Зорица Милошевић 17.08.1963. Рача
27. Голуб Бакајац 05.01.1964. Ђурђево
28. Душан Ђоковић 02.10.1976. Рача
29. Драган Матић 27.01.1951. Поповић
30. Владан Јањић 26.03.1981. Сараново
31. Зоран Владисављевић 15.04.1966. Мало Крчмаре