Р.бр Име и презиме Датум рођења Занимање Адреса
1. Мирослав Милошевић 10.11.1957. радник Рача, Доња Рача
2. Радмила Домановић 19.07.1951. професор у пензији Рача, Бошњане
3. Јасмина Стевановић 12.07.1970 економски техничар Рача, Косовска 5
4. Марко Дугић 09.03.1985. предузетник Рача, Сараново
5. Драгана Петровић 04.06.1982. трговац Рача, Рудничка 14
6. Саша Славковић 23.05.1979. аутомеханичар Рача, Сепци
7. Радован Обрадовић 05.08.1968. пољопривредник Рача, Борци
8. Слободанка Трифуновић 22.04.1947. пензионер Рача, Драгољуба Филиповића Фиће 17, Адровац
9. Дејан Живковић 31.07.1973. пољопривредник Рача, Сепци
10. Срђан Марковић 05.02.1972. матурант гимназије Рача, Вучић
11. Ивана Томић 06.06.1985. оптички техничар Рача, Трска
12. Горан Петровић 08.08.1963. економски техничар Рача, Мирашевац
13. Драган Стевановић 28.11.1954. професор Рача, Николе Тесле 23
14. Наташа Јањић 05.06.1972. доктор медицине Рача, Авалска 6
15. Будимир Миленковић 26.04.1963. грађевински техничар Рача, Бошњане
16. Драган Милошевић 13.09.1969. алатничар Рача, Доња Рача
17. Снежана Марковић 25.09.1975. домаћица Рача, Мало Крчмаре
18. Слободан Јовановић 26.11.1974. радник Рача, Цара Душана 1
19. Радослав Рафаиловић 08.06.1967. привредник Рача, Велико крчмаре
20 Зорица Милошевић 17.08.1963. радник Рача, Рудничка 2
21. Душан Ђоковић 02.10.1976. мед.техничар Рача, Лепеничка 8
22. Оливера Шћекић 11.05.1978. дипл. економиста Рача, Сараново
23. Драган Матић 27.01.1951. пензионер Рача, Поповић
24 Зоран Владисављевић 15.04.1966.  радник Рача, Мало Крчмаре
25. Драгана Живановић 27.04.1973. дипл.инж.пољопривреде Рача, Мирашевац
26. Бранислав Милутиновић 01.02.1970. мед.техничар Рача, Мало Крчмаре
27. Зоран Михајловић 15.01.1978. електротехничар Рача, Вука Караџића 40
28. Слађана Срећковић 07.02.1974. матурант гимназије Рача, Ђурђево
29. Сања Јевтић 25.02.1975. дипломирани правник Рача, Косовска  2
30. Татјана Миладиновић 16.04.1992. туристички техничар Рача, Вој. Павла Цукића 2/4
31. Голуб Бакајац  02.01.1964 пољопривредник                                       Рача, Ђурђево