Решење о именовању В.Д. директора јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача