РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа

Број: 013-6/2016-IV-00

Дана: 09.03.2016. године

РАЧА

 

Општинска управа општине Рача на основу члама 14. И 15. Закона о јединственом бирачком списку(„Сл. гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 10. Упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл. гласник РС“, број 21/16), а који ће се одржати 24. Априла 2016. Године објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

Обавештавају се грађани да је део јединственог бирачког списка за подручје општине Рача изложен на увид грађанима у згради општине Рача, ул. Карађорђева број 48 и да се на увид у бирачки списак могу обратити лично у канцеларији беој 23 или на телефон 034/751-053 сваког радног дана и суботом у времену од 07:00 – 15:00 сати, све до 08.04.2016. године дп 24:00 сати, када ће бирачки списак бити закључен.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење или ажурурање бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Бирача који није уписан у бирачки списак, уписује се у бирачки списак све до његовог закључења општинска управа, а од његовог закључења, па све до 72 часа пре дана избора (20. април 2016. године, до 2400 часа) Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Грађани Републике Србије могу да провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак и путем интернет портала Министарства државне управе и локалне самоуправе на веб адреси: www.mduls.gov.rs

Малолетна лица која пунолетство стичу најкасније до дана избора имају право на упис у бирачки списак у складу са законом.

Грађани могу Општинској управи општине Рача поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније до 2. априла 2016. године, до 2400 часа.

Бирачи који имају боравиште у иностранству, могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промене у бирачком списку има подносилац изборне листе или лице које он овласти и то на начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промену у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.

 

 

Начелник

Општинске управе општине Рача

 

Петар Петровић