Општина Рача је изабрана међу 15 градова и општина које су добиле стручну и финансијску подршку за развој услуга социјалне заштите, и то за следеће услуге: помоћ у кући за старе, персоналне асистенције и лични пратилац детета.

Услугом ће бити покривена цела територија наше општине и већи број корисника, којима су неке од предвиђених услуга неопходне. Пројекат ће трајати 24 месеца.

Пројекат финансира ЕУ у оквиру Програма подршке одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу.