Оглас за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Рача

Прилог 1.

Изјава о висини понуђене закупнине

Изјава о прихватању почетне закупнине