Република Србија
Општина Рача
Председник општине
број: 021 427/15
дана: 07.12.2015. године

На освнову чл. 63. Статута општине Рала (Службени гласник општине Рача број 6/2008, 2/2010 и 12/2010), Председник општине Рача, доноси:

ОДЛУКУ
о спровођењу поступка јавне расправе Нацрта Стратегије развоја социјалне заштите општине Рача за период 2015. – 2020. године
1. Јавна расправа о НАЦРТУ Стратегије развоја социјалне заштите општине Рача, спровешће се у периоду од 07.12.-11.12.2015. године. Текст Стратегије може се преузети са званичног сајта www.раца.рс од 07.12.2015. године.
2. Грађани, организације зивилног друштва, установе, јавне службе, привредници и др. заинтересовани, могу да узму учешће у поступку спровођења јавне расправе давањем коментара, сугестија, конкретник предлога или постављањем питања преко е-маила: е-маила: predsednik.opstine@www.raca.rs или ler@www.raca.rs или на самој завршној расправи
3. Завршна расправа о Нацрту Стратегије развоја социјалне заштите општине Рача за период 2015. – 2020. године,биће спроведена у петак 11.12.2015. године у Сали СО Рача са почетком у 10 часова.
4. Ову Одлуку објавити на званичном сајту општине Рача
Председник општине Рача
Драган Стевановић

 

Република Србија
Општина Рача
Председник општине
број: 021 427/15
дана: 07.12.2015. године

На освнову чл. 63. Статута општине Рала (Службени гласник општине Рача број 6/2008, 2/2010 и 12/2010), Председник општине Рача, доноси:

ОДЛУКУ
о спровођењу поступка јавне расправе Нацрта Стратегије јавног здравља општине Рача за период 2015. – 2020. године
1. Јавна расправа о НАЦРТУ Стратегије јавног здравља општине Рача, спровешће се у периоду од 07.12.-11.12.2015. године. Текст Стратегије може се преузети са званичног сајта www.раца.рс од 07.12.2015. године.
2. Грађани, организације зивилног друштва, установе, јавне службе, привредници и др. заинтересовани, могу да узму учешће у поступку спровођења јавне расправе давањем коментара, сугестија, конкретник предлога или постављањем питања преко е-маила: predsednik.opstine@www.raca.rs или ler@www.raca.rs или на самој завршној расправи
3. Завршна расправа о Нацрту Стратегије јавног здравља општине Рача за период 2015. – 2020. године,биће спроведена у петак 11.12.2015. године у Сали СО Рача са почетком у 11 часова.
4. Ову Одлуку објавити на званичном сајту општине Рача
Председник општине Рача
Драган Стевановић

 

 

 

Стратегија јавног здравља општине Рача 2015 – 2020: 

Стратегија јавног здравља општине Рача 2015 – 2020

Стратегија социјалне заштите Општине Рача 2015 – 2020

Стратегија социјалне заштите Општине Рача 2015 – 2020