На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,  бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник СО-е Рача» број13 /17), председник општине Рачаје дана 19.06.2017.године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА

и расписује

 О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  И  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ РАЧА

 

I

-Предмет јавног надметања –

 

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општиниРача у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надмета-ња Површина Површина пољопривредног објекта (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит
(ха, ари, м2) (дин) 20%
Период закупа Степен
заштите
(година)
Адровац 1 0.1285 0 2,530 65 1
Адровац 2 5.7287 0 9,111 10,439 1
Адровац 3 0.1436 0 12,654 363 1
Адровац 4 0.1347 0 12,654 341 1
Адровац 5 0.2792 0 10,250 572 1
Адровац 6 0.1674 0 11,145 373 1
Адровац 7 0.1978 0 12,654 501 1
Адровац 8 4.3025 0 12,654 10,889 1
Адровац 9 0.5496 0 2,050 225 1
Адровац 10 0.1160 0 12,654 294 1
Адровац 11 0.2928 0 10,250 600 1
Адровац 12 0.3019 881 50 152,361 9,200 1
Борци 13 1.3323 0 5,516 1,470 1
Борци 14 0.5861 0 6,453 756 1
Борци 15 0.7625 0 9,111 1,389 1
Борци 16 0.0564 0 10,250 116 1
Борци 17 1.7870 0 7,906 2,826 1
Борци 18 0.3998 0 7,783 622 1
Борци 19 0.6671 0 9,111 1,216 1
Борци 20 0.4051 0 10,250 830 1
Борци 21 1.1158 0 9,111 2,033 1
Борци 22 0.2998 0 7,288 437 1
Борци 23 0.8827 0 5,314 938 1
Борци 24 1.3180 0 9,111 2,402 1
Борци 25 0.2921 0 7,972 466 1
Борци 26 1.3333 0 10,077 2,687 1
Борци 27 1.3081 0 9,111 2,384 1
Борци 28 2.4500 0 7,972 3,906 1
Борци 29 6.9552 0 9,111 12,674 1
Бошњане 30 4.2336 0 9,111 7,714 1
Бошњане 31 1.6896 0 8,576 2,898 1
Бошњане 32 3.5555 0 8,918 6,342 1
Бошњане 33 0.6511 0 10,250 1,335 1
Бошњане 34 4.3862 0 9,111 7,993 1
Бошњане 35 0.9373 0 7,972 1,494 1
Бошњане 36 0.3276 0 10,250 672 1
Бошњане 37 0.3356 0 7,972 535 1
Бошњане 38 0.4855 0 9,111 885 1
Бошњане 39 0.4807 0 10,250 985 1
Бошњане 40 0.5974 0 10,250 1,225 1
Бошњане 41 0.6805 0 8,451 1,150 1
Бошњане 42 0.8929 0 7,972 1,424 1
Бошњане 43 0.3804 0 9,111 693 1
Бошњане 44 0.1263 0 9,111 230 1
Бошњане 45 0.0750 0 9,111 137 1
Бошњане 46 0.4157 0 11,515 957 1
Велико Крчмаре 47 0.7891 0 7,972 1,258 1
Велико Крчмаре 48 0.3855 0 9,111 702 1
Велико Крчмаре 49 0.5479 0 10,250 1,123 1
Велико Крчмаре 50 0.0642 0 2,050 26 1
Велико Крчмаре 51 2.0138 0 7,007 2,822 1
Велико Крчмаре 52 1.6504 0 9,111 3,007 1
Велико Крчмаре 53 0.2268 0 9,111 413 1
Велико Крчмаре 54 1.7133 0 9,111 3,122 1
Велико Крчмаре 55 0.5329 0 2,050 218 1
Велико Крчмаре 56 0.1218 0 1,962 48 1
Велико Крчмаре 57 0.1629 0 8,200 267 1
Велико Крчмаре 58 0.6813 0 8,200 1,117 1
Велико Крчмаре 59 1.2055 0 4,374 1,055 1
Велико Крчмаре 60 0.1251 0 9,111 228 1
Велико Крчмаре 61 0.5521 0 5,808 641 1
Велико Крчмаре 62 0.5779 0 10,250 1,185 1
Велико Крчмаре 63 0.0306 0 9,111 56 1
Велико Крчмаре 64 0.7310 0 10,250 1,499 1
Велико Крчмаре 65 1.0944 0 9,111 1,994 1
Велико Крчмаре 66 0.3227 0 7,972 515 1
Велико Крчмаре 67 0.3871 0 9,111 705 1
Велико Крчмаре 68 1.0288 0 7,972 1,640 1
Велико Крчмаре 69 1.1066 0 7,972 1,764 1
Велико Крчмаре 70 0.5292 0 2,050 217 1
Велико Крчмаре 71 0.9938 0 5,351 1,063 1
Велико Крчмаре 72 1.0289 0 6,963 1,433 1
Велико Крчмаре 73 1.2969 0 7,972 2,068 1
Велико Крчмаре 74 0.7645 0 2,050 313 1
Велико Крчмаре 75 0.0687 0 9,111 125 1
Велико Крчмаре 76 0.7115 0 10,250 1,459 1
Велико Крчмаре 77 0.5194 0 7,972 828 1
Велико Крчмаре 78 0.7694 0 9,111 1,402 1
Велико Крчмаре 79 1.4468 0 10,250 2,966 1
Велико Крчмаре 80 0.2329 0 9,111 424 1
Велико Крчмаре 81 1.9624 0 9,111 3,576 1
Велико Крчмаре 82 1.2928 0 9,111 2,356 1
Велико Крчмаре 83 1.7096 0 10,250 3,505 1
Велико Крчмаре 84 1.1401 0 7,972 1,818 1
Велико Крчмаре 85 0.2397 0 7,972 382 1
Велико Крчмаре 86 1.5676 0 7,972 2,499 1
Велико Крчмаре 87 0.7926 0 9,111 1,444 1
Велико Крчмаре 88 0.8392 0 9,077 1,524 1
Велико Крчмаре 89 4.2610 0 10,250 8,735 1
Велико Крчмаре 90 0.5066 0 9,111 923 1
Велико Крчмаре 91 0.4279 0 9,111 780 1
Велико Крчмаре 92 0.9014 0 9,111 1,643 1
Велико Крчмаре 93 0.8504 0 9,404 1,599 1
Велико Крчмаре 94 1.7451 0 9,111 3,180 1
Велико Крчмаре 95 0.0591 0 9,111 108 1
Велико Крчмаре 96 0.1005 0 2,050 41 1
Велико Крчмаре 97 0.9719 0 10,250 1,992 1
Велико Крчмаре 98 0.8155 0 1,822 297 1
Велико Крчмаре 99 2.5265 0 9,111 4,604 1
Велико Крчмаре 100 1.5523 0 9,111 2,829 1
Велико Крчмаре 101 1.1919 0 9,111 2,172 1
Велико Крчмаре 102 0.8275 0 9,111 1,508 1
Велико Крчмаре 103 1.2777 0 9,111 2,328 1
Велико Крчмаре 104 0.7135 0 10,250 1,463 1
Велико Крчмаре 105 1.7942 0 10,250 3,678 1
Велико Крчмаре 106 0.6239 0 10,250 1,279 1
Велико Крчмаре 107 0.6074 0 10,250 1,245 1
Велико Крчмаре 108 0.3870 0 10,250 793 1
Велико Крчмаре 109 0.1933 0 9,111 352 1
Вишевац 110 1.0502 0 7,972 1,674 1
Вишевац 111 0.3004 0 6,453 388 1
Вишевац 112 0.2419 0 7,972 386 1
Вишевац 113 0.6479 0 7,972 1,033 1
Вишевац 114 0.2345 0 10,250 481 1
Вишевац 115 0.4383 0 9,111 799 1
Вишевац 116 0.1077 0 2,050 44 1
Вишевац 117 0.1866 0 7,972 298 1
Вишевац 118 0.2068 0 9,111 377 1
Вишевац 119 0.0682 0 9,111 124 1
Вишевац 120 0.2176 0 11,515 501 1
Вишевац 121 0.3532 0 10,250 724 1
Вишевац 122 0.1276 0 7,972 203 1
Вишевац 123 0.3105 0 10,250 637 1
Вишевац 124 0.1238 0 7,972 197 1
Вишевац 125 0.1211 0 9,111 221 1
Вишевац 126 0.1358 0 9,111 247 1
Вишевац 127 0.0311 0 9,111 57 1
Вишевац 128 0.1953 0 10,250 400 1
Вишевац 129 0.8262 0 10,250 1,694 1
Вишевац 130 0.6821 0 7,551 1,030 1
Вишевац 131 0.3924 0 7,972 626 1
Вишевац 132 0.1838 0 11,515 423 1
Вишевац 133 1.0706 0 7,972 1,707 1
Вишевац 134 0.2537 0 7,972 404 1
Вишевац 135 0.9739 0 7,547 1,470 1
Вишевац 136 0.1738 0 6,453 224 1
Вишевац 137 0.2542 0 7,972 405 1
Вишевац 138 0.2245 0 9,111 409 1
Вишевац 139 0.7181 0 7,972 1,145 1
Вишевац 140 1.0504 0 6,453 1,356 1
Вишевац 141 0.3205 0 7,972 511 1
Вишевац 142 0.9321 0 9,995 1,863 1
Вишевац 143 0.5162 0 6,453 666 1
Вишевац 144 0.0859 0 11,515 198 1
Вишевац 145 0.0491 0 11,515 113 1
Вишевац 146 0.6029 0 10,250 1,236 1
Вишевац 147 0.3374 0 9,111 615 1
Вишевац 148 0.6236 0 9,111 1,136 1
Вишевац 149 0.9730 0 9,111 1,773 1
Вишевац 150 0.1169 0 9,111 213 1
Вишевац 151 0.3145 0 9,111 573 1
Вишевац 152 1.7796 0 7,972 2,837 1
Вишевац 153 0.5535 0 7,972 883 1
Вишевац 154 0.0926 0 7,972 148 1
Војиновац 155 0.3105 0 9,111 566 1
Војиновац 156 0.2630 0 9,111 479 1
Војиновац 157 0.7852 0 9,111 1,431 1
Војиновац 158 0.8229 0 9,111 1,499 1
Војиновац 159 2.0675 0 9,111 3,767 1
Вучић 160 0.1910 0 11,515 440 1
Вучић 161 1.8718 0 2,050 767 1
Вучић 162 0.2893 0 9,212 533 1
Вучић 163 0.2793 0 11,515 643 1
Вучић 164 0.1057 0 10,250 217 1
Вучић 165 0.0420 0 10,250 86 1
Вучић 166 0.0719 0 11,515 166 1
Вучић 167 0.7581 0 10,250 1,554 1
Вучић 168 0.0410 0 7,972 65 1
Вучић 169 0.2862 0 11,515 659 1
Вучић 170 0.0495 0 10,250 101 1
Вучић 171 0.0428 0 10,250 88 1
Вучић 172 0.0695 0 11,515 160 1
Вучић 173 4.9458 0 11,515 11,390 1
Вучић 174 3.6534 0 10,250 7,489 1
Вучић 175 1.4710 0 10,057 2,959 1
Вучић 176 2.3954 0 2,050 982 1
Вучић 177 1.8192 0 2,303 838 1
Вучић 178 0.2386 0 9,111 435 1
Вучић 179 0.3294 0 10,250 675 1
Вучић 180 0.8137 0 10,250 1,668 1
Вучић 181 0.8986 0 10,250 1,842 1
Вучић 182 0.2369 0 10,250 486 1
Вучић 183 1.1062 0 10,250 2,268 1
Вучић 184 5.4388 0 9,111 9,911 1
Вучић 185 0.4680 0 10,250 959 1
Вучић 186 0.1623 0 10,250 333 1
Вучић 187 0.1260 0 7,972 201 1
Вучић 188 0.4987 0 9,111 909 1
Вучић 189 0.3839 0 9,111 700 1
Вучић 190 1.8000 0 6,453 2,323 1
Вучић 191 0.7244 0 1,822 264 1
Вучић 192 1.0988 0 2,050 451 1
Вучић 193 0.8177 0 10,740 1,756 1
Доња Рача 194 0.4080 0 11,515 940 1
Доња Рача 195 0.3305 0 11,515 761 1
Доња Рача 196 0.1313 0 11,515 302 1
Доња Рача 197 0.3122 0 10,645 665 1
Доња Рача 198 0.0397 0 7,972 63 1
Доња Рача 199 0.0318 0 7,972 51 1
Доња Рача 200 0.0974 0 9,111 177 1
Доња Рача 201 0.0472 0 9,212 87 1
Доња Рача 202 0.0308 0 11,515 71 1
Доња Рача 203 0.0068 0 11,515 16 1
Доња Рача 204 0.0050 0 11,515 12 1
Доња Рача 205 0.0139 0 11,515 32 1
Доња Рача 206 0.0026 0 11,515 6 1
Доња Рача 207 0.0427 0 11,515 98 1
Доња Рача 208 0.6109 0 7,972 974 1
Доња Рача 209 0.0783 0 11,515 180 1
Доња Рача 210 0.4715 0 11,515 1,086 1
Доња Рача 211 0.1200 0 11,515 276 1
Доња Рача 212 0.0044 0 9,212 8 1
Доње Јарушице 213 0.1012 0 11,515 233 1
Доње Јарушице 214 0.7755 0 6,453 1,001 1
Доње Јарушице 215 0.1402 0 9,111 255 1
Доње Јарушице 216 0.1074 0 10,250 220 1
Доње Јарушице 217 0.3200 0 9,111 583 1
Доње Јарушице 218 1.5066 0 8,582 2,586 1
Ђурђево 219 0.7733 0 9,111 1,409 1
Ђурђево 220 0.4806 0 7,972 766 1
Ђурђево 221 0.4280 0 9,111 780 1
Ђурђево 222 0.5100 0 7,972 813 1
Ђурђево 223 0.2753 0 9,111 502 1
Ђурђево 224 0.7209 0 9,369 1,351 1
Ђурђево 225 0.1417 0 7,972 226 1
Ђурђево 226 0.2874 0 9,111 524 1
Ђурђево 227 0.2580 0 7,972 411 1
Ђурђево 228 0.2824 0 7,972 450 1
Ђурђево 229 0.2418 0 6,453 312 1
Ђурђево 230 0.3122 0 7,972 498 1
Ђурђево 231 0.1906 0 9,111 347 1
Ђурђево 232 1.6877 0 9,817 3,314 1
Ђурђево 233 0.5021 0 7,972 801 1
Ђурђево 234 0.3718 0 9,448 703 1
Ђурђево 235 2.0627 0 9,111 3,759 1
Ђурђево 236 0.2657 0 9,111 484 1
Ђурђево 237 0.1834 0 7,972 292 1
Ђурђево 238 0.8713 0 10,250 1,786 1
Ђурђево 239 0.3172 0 8,983 570 1
Ђурђево 240 0.2113 0 7,972 337 1
Ђурђево 241 0.5907 0 6,751 798 1
Ђурђево 242 1.0896 0 10,250 2,234 1
Ђурђево 243 1.171 0 9,111 2,134 1
Ђурђево 244 0.3037 0 9,111 553 1
Ђурђево 245 3.8359 0 8,470 6,498 1
Мало Крчмаре 246 0.0349 0 9,111 64 1
Мало Крчмаре 247 0.0459 0 9,111 84 1
Мало Крчмаре 248 0.3076 0 6,453 397 1
Мало Крчмаре 249 0.1944 0 10,250 399 1
Мало Крчмаре 250 0.1139 0 10,250 233 1
Мало Крчмаре 251 0.4964 0 7,972 791 1
Мало Крчмаре 252 1.0115 0 9,111 1,843 1
Мало Крчмаре 253 0.3962 0 10,250 812 1
Мало Крчмаре 254 0.8149 0 7,998 1,303 1
Мало Крчмаре 255 0.3552 0 10,250 728 1
Мало Крчмаре 256 2.2026 0 6,453 2,843 1
Мало Крчмаре 257 0.2169 0 6,453 280 1
Мало Крчмаре 258 0.6323 0 7,972 1,008 1
Мало Крчмаре 259 0.2117 0 10,250 434 1
Мало Крчмаре 260 0.6010 0 10,250 1,232 1
Мало Крчмаре 261 1.5897 0 9,111 2,897 1
Мало Крчмаре 262 0.1238 0 9,111 226 1
Мало Крчмаре 263 0.2932 0 10,250 601 1
Мало Крчмаре 264 1.8779 0 9,747 3,661 1
Мало Крчмаре 265 0.3339 0 10,250 684 1
Мало Крчмаре 266 0.4891 0 10,250 1,003 1
Мало Крчмаре 267 0.3216 0 9,111 586 1
Мало Крчмаре 268 4.1267 0 6,453 5,326 1
Мало Крчмаре 269 0.2855 0 6,453 368 1
Мирашевац 270 0.0678 0 7,972 108 1
Мирашевац 271 0.0277 0 7,972 44 1
Мирашевац 272 0.7821 0 9,111 1,425 1
Мирашевац 273 0.3019 0 10,250 619 1
Мирашевац 274 0.1884 0 9,212 347 1
Мирашевац 275 0.2631 0 7,972 419 1
Мирашевац 276 0.3036 0 9,111 553 1
Мирашевац 277 0.6385 0 7,972 1,018 1
Мирашевац 278 0.4062 0 9,111 740 1
Мирашевац 279 0.1703 0 9,111 310 1
Мирашевац 280 0.4954 0 7,972 790 1
Мирашевац 281 0.5043 0 7,972 804 1
Мирашевац 282 1.2294 0 9,111 2,240 1
Мирашевац 283 0.5658 0 5,314 601 1
Мирашевац 284 0.0876 0 11,515 202 1
Мирашевац 285 3.4356 0 9,111 6,260 1
Мирашевац 286 0.4361 0 9,111 795 1
Мирашевац 287 0.0953 0 7,972 152 1
Мирашевац 288 0.5533 0 9,111 1,008 1
Мирашевац 289 0.0019 0 9,212 4 1
Мирашевац 290 0.0482 0 10,250 99 1
Мирашевац 291 0.0024 0 10,250 5 1
Поповић 292 1.1559 0 7,972 1,843 1
Поповић 293 0.0345 0 9,212 64 1
Поповић 294 0.2152 0 10,250 441 1
Поповић 295 0.4258 0 9,111 776 1
Поповић 296 0.0816 0 7,972 130 1
Поповић 297 0.1618 0 7,972 258 1
Рача 298 1.204 0 8,101 1,951 1
Рача 299 0.2619 0 10,250 537 1
Рача 300 0.2000 0 10,250 410 1
Рача 301 0.0238 0 12,654 60 1
Рача 302 0.3563 0 12,654 902 1
Рача 303 0.6507 0 10,250 1,334 1
Рача 304 0.2132 0 10,123 432 1
Рача 305 0.9128 0 10,437 1,905 1
Рача 306 0.3576 0 11,301 808 1
Рача 307 1.0603 0 9,083 1,926 1
Рача 308 4.4540 0 10,207 9,093 1
Рача 309 0.5568 0 12,654 1,409 1
Рача 310 0.0565 0 12,654 143 1
Рача 311 0.1060 0 12,654 268 1
Рача 312 0.3139 0 12,654 794 1
Рача 313 0.7344 0 2,530 372 1
Рача 314 0.0760 0 12,654 192 1
Рача 315 0.2363 0 2,530 120 1
Рача 316 0.2926 0 10,250 600 1
Рача 317 2.3392 0 8,002 3,743 1
Рача 318 0.1971 0 10,250 404 1
Рача 319 0.3739 0 10,250 766 1
Рача 320 3.4214 0 10,250 7,014 1
Рача 321 1.7948 0 9,111 3,270 1
Рача 322 0.0558 0 10,474 117 1
Рача 323 0.3482 0 10,250 714 1
Рача 324 0.2091 0 10,250 429 1
Рача 325 0.0776 0 10,250 159 1
Рача 326 0.0023 0 9,111 4 1
Рача 327 1.4123 0 10,250 2,895 1
Рача 328 0.0512 0 10,250 105 1
Рача 329 0.3503 0 10,250 718 1
Рача 330 0.0147 0 10,250 30 1
Рача 331 0.0523 0 10,250 107 1
Рача 332 0.2088 0 10,250 428 1
Рача 333 0.8328 0 10,250 1,707 1
Рача 334 0.0112 0 10,250 23 1
Рача 335 0.0028 0 10,250 6 1
Рача 336 0.0519 0 10,250 106 1
Рача 337 0.0075 0 10,250 15 1
Рача 338 0.1010 0 12,654 256 1
Рача 339 0.7160 0 2,530 362 1
Рача 340 0.0006 0 12,654 2 1
Рача 341 0.0271 0 12,654 69 1
Рача 342 0.0015 0 11,515 3 1
Рача 343 0.0070 0 12,654 18 1
Рача 344 0.1489 0 10,250 305 1
Рача 345 0.0112 0 10,250 23 1
Рача 346 0.0795 0 10,250 163 1
Рача 347 0.0636 0 10,250 130 1
Рача 348 0.0256 0 8,200 42 1
Рача 349 0.0097 0 10,250 20 1
Рача 350 0.0103 0 10,123 21 1
Рача 351 0.0091 0 10,123 18 1
Рача 352 0.0195 0 12,654 49 1
Рача 353 0.1443 0 10,250 296 1
Рача 354 0.1905 0 12,654 482 1
Рача 355 0.2090 0 10,250 428 1
Рача 356 0.4186 0 10,250 858 1
Рача 357 0.0115 0 10,250 24 1
Рача 358 0.3386 0 11,515 780 1
Рача 359 0.0355 0 10,123 72 1
Рача 360 0.0211 0 10,123 43 1
Рача 361 0.0379 0 10,123 77 1
Рача 362 0.1813 0 10,123 367 1
Рача 363 0.1475 0 10,250 302 1
Рача 364 0.1465 0 2,050 60 1
Рача 365 0.0462 0 10,250 95 1
Рача 366 0.5365 0 9,111 978 1
 Рача 367 0.1226 0 10,123 248 1
Рача 368 0.0139 0 9,111 25 1
Рача 369 0.0292 0 9,111 53 1
Рача 370 0.3887 0 12,654 984 1
Рача 371 0.1649 0 12,654 417 1
Рача 372 0.2619 0 11,515 603 1
Рача 373 0.1523 0 10,156 309 1
Рача 374 0.0536 0 12,654 136 1
Рача 375 0.0408 0 12,654 103 1
Рача 376 0.1353 0 12,654 342 1
Рача 377 0.0470 0 12,654 119 1
Рача 378 0.0759 0 12,654 192 1
Рача 379 0.0878 0 9,111 160 1
Рача 380 0.5131 0 9,111 935 1
Рача 381 0.2129 0 10,250 436 1
Рача 382 0.2304 0 9,125 420 1
Рача 383 0.0883 0 10,123 179 1
Рача 384 0.5615 0 12,654 1,421 1
Рача 385 0.1048 0 10,944 229 1
Рача 386 0.3823 0 10,250 784 1
Рача 387 0.1032 0 12,654 261 1
Рача 388 0.0234 0 12,654 59 1
Рача 389 0.0197 0 10,250 40 1
Рача 390 0.1287 0 9,111 235 1
Рача 391 0.2193 0 10,250 450 1
Рача 392 0.5109 0 10,123 1,034 1
Рача 393 0.1913 0 10,184 390 1
Рача 394 0.6920 0 2,530 350 1
Рача 395 0.0601 0 10,250 123 1
Рача 396 0.2405 0 11,515 554 1
Рача 397 0.7079 0 10,221 1,447 1
Рача 398 0.0854 0 10,123 173 1
Рача 399 0.1298 0 11,469 298 1
Рача 400 0.1457 0 10,123 295 1
Рача 401 0.3015 0 9,111 549 1
Рача 402 0.0984 0 2,530 50 1
Рача 403 0.1502 0 2,530 76 1
Рача 404 0.7321 0 10,250 1,501 1
Рача 405 0.6382 0 10,756 1,373 1
Рача 406 0.5154 0 12,654 1,304 1
Рача 407 0.6800 0 12,654 1,721 1
Рача 408 0.1282 0 10,250 263 1
Рача 409 0.4871 0 9,111 888 1
Рача 410 0.0596 0 12,654 151 1
Рача 411 0.0604 0 12,654 153 1
Рача 412 0.1920 0 9,111 350 1
Рача 413 0.0960 0 9,111 175 1
Рача 414 0.1516 0 12,654 384 1
Сараново 415 0.0239 0 11,515 55 1
Сараново 416 0.0359 0 2,050 15 1
Сараново 417 0.2731 0 7,972 435 1
Сараново 418 0.1813 0 10,250 372 1
Сараново 419 0.3718 0 10,250 762 1
Сараново 420 1.0509 0 9,111 1,915 1
Сараново 421 0.4473 0 9,111 815 1
Сараново 422 0.8038 0 11,515 1,851 1
Сараново 423 0.5784 0 9,111 1,054 1
Сараново 424 0.6562 0 9,111 1,196 1
Сараново 425 0.1953 0 9,111 356 1
Сараново 426 0.3192 0 7,972 509 1
Сараново 427 0.5000 0 6,453 645 1
Сараново 428 0.4679 0 9,111 853 1
Сараново 429 0.1015 0 10,250 208 1
Сараново 430 0.3330 0 9,826 654 1
Сараново 431 0.1868 0 7,972 298 1
Сараново 432 0.5786 0 7,972 923 1
Сараново 433 0.5817 0 9,111 1,060 1
Сараново 434 0.5342 0 7,972 852 1
Сараново 435 0.0652 0 10,250 134 1
Сараново 436 0.5986 0 9,111 1,091 1
Сараново 437 0.1825 0 9,111 333 1
Сараново 438 0.3723 0 7,972 594 1
Сараново 439 0.3362 0 9,111 613 1
Сараново 440 2.5802 0 7,972 4,114 1
Сараново 441 0.6555 0 7,972 1,045 1
Сараново 442 0.5734 0 9,111 1,045 1
Сараново 443 0.3019 0 1,594 96 1
Сараново 444 1.2643 0 7,691 1,945 1
Сараново 445 0.0351 0 10,250 72 1
Сараново 446 0.0175 0 10,250 36 1
Сараново 447 0.4487 0 10,250 920 1
Сараново 448 0.2498 0 8,627 431 1
Сараново 449 0.0004 0 7,972 1 1
Сараново 450 0.1303 0 7,972 208 1
Сепци 451 0.1705 0 10,250 350 1
Сепци 452 0.1058 0 11,515 244 1
Сепци 453 0.2055 0 10,250 421 1
Сепци 454 0.2392 0 9,111 436 1
Сепци 455 0.3299 0 10,250 676 1
Сепци 456 0.0560 0 9,764 109 1
Сепци 457 0.2659 0 9,111 485 1
Сепци 458 0.2483 880 50 183,822 9,129 1
Сепци 459 0.3930 0 10,250 806 1
Сепци 460 0.3806 0 9,111 694 1
Сепци 461 0.0206 0 1,822 8 1
Сепци 462 1.0254 0 6,048 1,240 1
Сепци 463 0.8870 0 7,972 1,414 1
Сепци 464 1.7629 0 7,972 2,811 1
Сепци 465 0.1135 0 7,972 181 1
Сепци 466 0.0230 0 10,250 47 1
Сепци 467 0.2527 0 11,515 582 1
Сепци 468 1.3746 0 10,250 2,818 1
Сепци 469 0.1227 0 9,111 224 1
Сепци 470 0.2592 0 10,250 531 1
Сепци 471 0.1065 0 7,972 170 1
Сепци 472 2.5563 0 10,250 5,240 1
Сепци 473 0.6466 0 11,515 1,489 1
Сепци 474 0.2968 0 10,250 608 1
Сепци 475 0.2290 0 10,250 469 1
Сепци 476 1.3581 0 10,250 2,784 1
Сепци 477 0.5684 0 10,250 1,165 1
Сепци 478 0.6021 0 10,250 1,234 1
Сепци 479 1.5902 0 10,250 3,260 1
Сепци 480 0.0718 0 10,250 147 1
Сепци 481 0.7027 0 10,250 1,441 1
Сепци 482 1.4294 0 10,250 2,930 1
Сипић 483 0.7057 0 9,111 1,286 1
Сипић 484 0.5117 0 2,050 210 1
Сипић 485 0.0563 0 10,250 115 1
Сипић 486 1.4024 0 9,111 2,555 1
Сипић 487 1.0398 0 10,250 2,132 1
Сипић 488 1.3668 0 10,250 2,802 1
Сипић 489 0.2397 0 10,250 491 1
Сипић 490 0.1666 0 10,250 342 1
Сипић 491 0.2467 0 10,250 506 1
Сипић 492 0.9539 0 10,250 1,955 1
Сипић 493 0.1687 0 10,250 346 1
Сипић 494 1.4886 0 7,972 2,373 1
Сипић 495 0.4501 0 9,111 820 1
Сипић 496 1.0695 0 9,111 1,949 1
Сипић 497 1.2641 0 9,111 2,303 1
Сипић 498 0.6015 0 9,111 1,096 1
Сипић 499 0.9297 0 10,250 1,906 1
Сипић 500 0.2848 0 10,250 584 1
Сипић 501 0.1471 0 10,250 302 1
Сипић 502 0.1910 0 10,250 392 1
Сипић 503 0.4126 0 10,250 846 1
Сипић 504 0.7871 0 10,250 1,614 1
Сипић 505 0.9928 0 10,250 2,035 1
Сипић 506 1.3583 0 10,250 2,785 1
Сипић 507 0.9547 0 10,250 1,957 1
Сипић 508 4.6300 0 10,047 9,303 1
Сипић 509 0.1018 0 10,250 209 1
Сипић 510 0.0950 0 10,250 195 1
Сипић 511 0.3646 0 9,111 664 1
Сипић 512 0.6374 0 10,250 1,307 1
Сипић 513 1.3758 0 7,972 2,194 1
Сипић 514 0.0761 0 10,250 156 1
Сипић 515 1.0922 0 9,766 2,133 1
Сипић 516 1.2620 0 10,250 2,587 1
Сипић 517 0.1163 0 10,250 238 1
Сипић 518 1.9526 0 8,074 3,153 1
Сипић 519 0.4941 0 10,250 1,013 1
Сипић 520 0.8500 0 9,681 1,646 1
Сипић 521 1.3018 0 10,250 2,669 1
Сипић 522 1.3837 0 6,453 1,786 1
Сипић 523 6.0991 0 9,111 11,114 1
Сипић 524 0.8803 0 8,572 1,509 1
Сипић 525 0.1405 0 10,250 288 1
Сипић 526 0.0670 0 10,250 137 1
Сипић 527 0.1362 0 10,250 279 1
Сипић 528 0.0063 0 10,250 13 1
Сипић 529 0.0098 0 8,200 16 1
Сипић 530 0.0314 0 10,250 64 1
Сипић 531 0.3337 0 2,050 137 1
Сипић 532 0.0182 0 10,250 37 1
УКУПНО 336,1366 0,1761

 

 

2.Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су  предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Рача, у канцеларији број 6 сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

Контакт особа Драгана Прокић, тел. 034/751-175.

 

 1. Земљиште и пољопривредни објекти из овог огласа дају се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката, који се дају у закуп и на коришћење за сва јавна надметања може се извршити дана 30. јуна 2017. године од 10,00 часова.

5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објекатау државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

 1. Све трошкове који настану по основу закупаи коришћења пољопривривредног земљишта и пољопривредних објекатау државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 2. Земљиште и објекти из овог Огласа дају се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не могу се користити у друге сврхе.
 3. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена *и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 4. Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљиштаи пољопривредних објеката у државној својини има:

 

2.Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

 

3.Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 

4.Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњуза бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа)са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласностнадлежног органа;

 

 1. 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно,на рачун  Општине Рача, број: 840-742152843-59 по моделу 97 и позивом на број 34-086.

 1. 10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.Депозит се не враћа нипонуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
 3. 12. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једнапријава.
 4. 13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта и објеката у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште, односно објекте у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљиштау државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљиштау државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општинске управе Рача.

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

   Напредњој  страни:

 

На задњој страни:

 

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

 – Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10,00 сати, дана 03.07.2017.године.Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Рача до наведеног рока,без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из делаI.тачке 1. овог Огласа одржаће се у згради Општине Рача, у  Рачи, улица  Карађорђева број 48,ЗА СВА ЈАВНА НАДМЕТАЊА дана 03.07.2017. године са почетком у 12,00 сати.

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавногнадметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Рача.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику СО Рача, наогласној табли Општинске управе Рача и месним канцеларијама, и на веб страни, стим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Рача“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕРАЧА

 

Број: 320-51/2017-III-01                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА

 

Дана:19.06.2017.године                                                 _____________________

Ненад Савковић

 

Формулар за пријављивање I круг 2017

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА ДОСТАВИ ЈЛС РАДИ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ:

 

 1. Захтев за давање сагласностина Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини;
 2. Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (оглас) потписан и оверен од стране надлежног органа;
 3. Одлуку о одређивању надлежног органа за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини;
 4. Решење о образовању  Комисије за спровођење поступка јавног надметања односно давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;
 5. Акт о цени Комисије;
 6. Образложење Комисије које се односи на право пречег закупа, разлику у подацима између Годишњег програма и огласа и др.

 

За све парцеле груписане у јавна надметања са периодом закупа преко 3 године потребно је:

 

 1. Изјашњење Агенције за реституцију дапредметне парцеле нису предмет враћања по Закону о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама (“Службени гласник РС”, број 46/2006), Закону о враћању одузете имовине и обештећењу (“Службени гласник РС”, број 72/11, 108/13, 142/2014 i 88/2015 – одлука УС)и Закону о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника (“Службени гласник РС”, број 13/2016)са захтевом јединице локалне самоуправе упућеном Агенцији за реституцију;
 2. Изјашњењејединице локалне самоуправе да предметне парцеле нису предмет враћања по Закону о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС „, бр. 18/91, 20/92 и 42/98 и Закону о враћању утрина и пашњака селима на коришћење(„Службени гласник РС“, бр. 16/92)- потписује председник општине/градоначелник или  начелник Општинске/Градске управе.

 

За све парцеле груписане у јавна надметања која су опредељена за давање на коришћење са почетном ценом од 0 динара, као доказ да нису биле издате најмање последње три агроекономске године и нису биле предмет коришћења потребан је и:

 

9.Записник Републичког пољопривредног инспектора са приказом свих парцела, или делова парцела, податком о КО, површини, култури и класи, где је наведено да нису биле предмет закупа и коришћења у последње три агроекономске године.

 

Напомињемо, да јединица локалне самоуправе која је имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, почетну цену закупа утврђује на основу просечне постигнуте цене на последњем одржаном јавном надметању.

Она јединица локалне самоуправе која није ималајавно надметање за претходну агроекономску годину,прибавља изјашњење свих граничних јединица локалних самоуправа о њиховој просечној постигнутојцени на последњем одржаном јавном надметању за претходну агроекономску годину, на основу којих утврђује почетну цену закупа.