Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у првом кругу јавног надметања за агроекономску 2016/2017 годину можете прегледати овде:

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у првом кругу јавног надметања за агроекономску 2016/2017 годину

Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у општини Рача можете прегледати овде:

Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у општини Рача