На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/0, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник СО-е Рача» број13 /17), председник општине Рача је дана 16.11.2017.године, донео

 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ УЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА
I
-Предмет јавног надметања –

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општиниРача у следећим катастарским општинама:

Број јавног надмета-ња КО Површина Површина пољопривредног објекта (ха) Почетна цена пољопривредног објекта             (дин/м²) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин)              20% Период закупа  (год) Степен заштите
1 Адровац 0,1285 0 2.024 52 1
3 Адровац 0,1436 0 10.123 291 1
4 Адровац 0,1347 0 10.123 273 1
5 Адровац 0,2792 0 8.200 458 1
6 Адровац 0,1674 0 8.916 298 1
7 Адровац 0,1978 0 10.123 400 1
8 Адровац 4,3025 0 10.123 8.711 1
9 Адровац 0,5496 0 1.640 180 1
10 Адровац 0,1160 0 10.123 235 1
11 Адровац 0,2928 0 8.200 480 1
12 Борци 0,3019 881 50 151.071 9.121 1
13 Борци 1,3323 0 4.413 1.176 1
14 Борци 0,5861 0 5.162 605 1
15 Борци 0,7625 0 7.289 1.112 1
16 Борци 0,0564 0 8.200 92 1
17 Борци 1,7870 0 6.325 2.260 1
18 Борци 0,3998 0 6.226 498 1
19 Борци 0,6671 0 7.289 972 1
20 Борци 0,4051 0 8.200 664 1
21 Борци 1,1158 0 7.289 1.627 1
22 Борци 0,2998 0 5.830 350 1
23 Борци 0,8827 0 4.251 751 1
24 Борци 1,3180 0 7.289 1.921 1
25 Борци 0,2921 0 6.378 373 1
26 Борци 1,3333 0 8.061 2.150 1
27 Борци 1,3081 0 7.289 1.907 1
28 Борци 2,4500 0 6.378 3.125 1
29 Борци 6,9552 0 7.289 10.139 1
31 Бошњане 1,6896 0 6.861 2.318 1
32 Бошњане 3,5555 0 7.134 5.073 1
35 Бошњане 0,9373 0 6.378 1.196 1
36 Бошњане 0,3276 0 8.200 537 1
37 Бошњане 0,3356 0 6.378 428 1
38 Бошњане 0,4855 0 7.289 708 1
39 Бошњане 0,4807 0 8.200 788 1
40 Бошњане 0,5974 0 8.200 980 1
41 Бошњане 0,6805 0 6.761 920 1
42 Бошњане 0,8929 0 6.378 1.139 1
43 Бошњане 0,3804 0 7.289 555 1
44 Бошњане 0,1263 0 7.289 184 1
45 Бошњане 0,0750 0 7.289 109 1
46 Бошњане 0,4157 0 9.212 766 1
47 Велико Крчмаре 0,7891 0 6.378 1.007 1
48 Велико Крчмаре 0,3855 0 7.289 562 1
49 Велико Крчмаре 0,5479 0 8.200 899 1
50 Велико Крчмаре 0,0642 0 1.640 21 1
51 Велико Крчмаре 2,0138 0 5.606 2.258 1
52 Велико Крчмаре 1,6504 0 7.289 2.406 1
53 Велико Крчмаре 0,2268 0 7.289 331 1
54 Велико Крчмаре 1,7133 0 7.289 2.498 1
55 Велико Крчмаре 0,5329 0 1.640 175 1
56 Велико Крчмаре 0,1218 0 1.569 38 1
57 Велико Крчмаре 0,1629 0 6.560 214 1
58 Велико Крчмаре 0,6813 0 6.560 894 1
59 Велико Крчмаре 1,2055 0 3.499 844 1
60 Велико Крчмаре 0,1251 0 7.289 182 1
61 Велико Крчмаре 0,5521 0 4.646 513 1
62 Велико Крчмаре 0,5779 0 8.200 948 1
63 Велико Крчмаре 0,0306 0 7.289 45 1
64 Велико Крчмаре 0,7310 0 8.200 1.199 1
65 Велико Крчмаре 1,0944 0 7.289 1.595 1
66 Велико Крчмаре 0,3227 0 6.378 412 1
67 Велико Крчмаре 0,3871 0 7.289 564 1
68 Велико Крчмаре 1,0288 0 6.378 1.312 1
69 Велико Крчмаре 1,1066 0 6.378 1.411 1
70 Велико Крчмаре 0,5292 0 1.640 174 1
71 Велико Крчмаре 0,9938 0 4.280 851 1
72 Велико Крчмаре 1,0289 0 5.570 1.146 1
73 Велико Крчмаре 1,2969 0 6.378 1.654 1
74 Велико Крчмаре 0,7645 0 1.640 251 1
75 Велико Крчмаре 0,0687 0 7.289 100 1
76 Велико Крчмаре 0,7115 0 8.200 1.167 1
77 Велико Крчмаре 0,5194 0 6.378 663 1
78 Велико Крчмаре 0,7694 0 7.289 1.122 1
79 Велико Крчмаре 1,4468 0 8.200 2.373 1
80 Велико Крчмаре 0,2329 0 7.289 340 1
81 Велико Крчмаре 1,9624 0 7.289 2.861 1
82 Велико Крчмаре 1,2928 0 7.289 1.885 1
83 Велико Крчмаре 1,7096 0 8.200 2.804 1
84 Велико Крчмаре 1,1401 0 6.378 1.454 1
85 Велико Крчмаре 0,2397 0 6.378 306 1
86 Велико Крчмаре 1,5676 0 6.378 2.000 1
87 Велико Крчмаре 0,7926 0 7.289 1.155 1
88 Велико Крчмаре 0,8392 0 7.262 1.219 1
89 Велико Крчмаре 4,2610 0 8.200 6.988 1
90 Велико Крчмаре 0,5066 0 7.289 739 1
91 Велико Крчмаре 0,4279 0 7.289 624 1
92 Велико Крчмаре 0,9014 0 7.289 1.314 1
93 Велико Крчмаре 0,8504 0 7.523 1.280 1
94 Велико Крчмаре 1,7451 0 7.289 2.544 1
95 Велико Крчмаре 0,0591 0 7.289 86 1
96 Велико Крчмаре 0,1005 0 1.640 33 1
97 Велико Крчмаре 0,9719 0 8.200 1.594 1
98 Велико Крчмаре 0,8155 0 1.458 238 1
99 Велико Крчмаре 1,6843 0 7.289 2.455 1
100 Велико Крчмаре 1,5523 0 7.289 2.263 1
101 Велико Крчмаре 1,1919 0 7.289 1.738 1
102 Велико Крчмаре 0,8275 0 7.289 1.206 1
103 Велико Крчмаре 1,2777 0 7.289 1.863 1
104 Велико Крчмаре 0,7135 0 8.200 1.170 1
105 Велико Крчмаре 1,7942 0 8.200 2.942 1
106 Велико Крчмаре 0,6239 0 8.200 1.023 1
107 Велико Крчмаре 0,6074 0 8.200 996 1
108 Велико Крчмаре 0,3870 0 8.200 635 1
109 Велико Крчмаре 0,1933 0 7.289 282 1
110 Вишевац 1,0502 0 6.378 1.340 1
111 Вишевац 0,3004 0 5.162 310 1
112 Вишевац 0,2419 0 6.378 309 1
113 Вишевац 0,6479 0 6.378 826 1
114 Вишевац 0,2345 0 8.200 385 1
115 Вишевац 0,4383 0 7.289 639 1
116 Вишевац 0,1077 0 1.640 35 1
117 Вишевац 0,1866 0 6.378 238 1
118 Вишевац 0,2068 0 7.289 301 1
119 Вишевац 0,0682 0 7.289 99 1
120 Вишевац 0,2176 0 9.212 401 1
121 Вишевац 0,3532 0 8.200 579 1
122 Вишевац 0,1276 0 6.378 163 1
123 Вишевац 0,3105 0 8.200 509 1
124 Вишевац 0,1238 0 6.378 158 1
125 Вишевац 0,1211 0 7.289 177 1
126 Вишевац 0,1358 0 7.289 198 1
127 Вишевац 0,0311 0 7.289 45 1
128 Вишевац 0,1953 0 8.200 320 1
129 Вишевац 0,8262 0 8.200 1.355 1
130 Вишевац 0,6821 0 6.041 824 1
131 Вишевац 0,3924 0 6.378 501 1
132 Вишевац 0,1838 0 9.212 339 1
133 Вишевац 1,0706 0 6.378 1.366 1
134 Вишевац 0,2537 0 6.378 324 1
135 Вишевац 0,9739 0 6.037 1.176 1
136 Вишевац 0,1738 0 5.162 179 1
137 Вишевац 0,2542 0 6.378 324 1
138 Вишевац 0,2245 0 7.289 327 1
139 Вишевац 0,7181 0 6.378 916 1
140 Вишевац 1,0504 0 5.162 1.085 1
141 Вишевац 0,3205 0 6.378 409 1
142 Вишевац 0,9321 0 7.996 1.491 1
143 Вишевац 0,5162 0 5.162 533 1
144 Вишевац 0,0859 0 9.212 158 1
145 Вишевац 0,0491 0 9.212 90 1
146 Вишевац 0,6029 0 8.200 989 1
147 Вишевац 0,3374 0 7.289 492 1
148 Вишевац 0,6236 0 7.289 909 1
149 Вишевац 0,9730 0 7.289 1.418 1
150 Вишевац 0,1169 0 7.289 170 1
151 Вишевац 0,3145 0 7.289 458 1
152 Вишевац 1,7796 0 6.378 2.270 1
153 Вишевац 0,5535 0 6.378 706 1
154 Вишевац 0,0926 0 6.378 118 1
155 Војиновац 0,3105 0 7.289 453 1
156 Војиновац 0,2630 0 7.289 383 1
157 Војиновац 0,7852 0 7.289 1.145 1
158 Војиновац 0,8229 0 7.289 1.200 1
159 Војиновац 2,0675 0 7.289 3.014 1
160 Вучић 0,1910 0 9.212 352 1
161 Вучић 1,8718 0 1.640 614 1
162 Вучић 0,2893 0 7.370 426 1
163 Вучић 0,2793 0 9.212 515 1
164 Вучић 0,1057 0 8.200 173 1
165 Вучић 0,0420 0 8.200 69 1
166 Вучић 0,0719 0 9.212 132 1
167 Вучић 0,7581 0 8.200 1.243 1
168 Вучић 0,0410 0 6.378 52 1
169 Вучић 0,2862 0 9.212 527 1
170 Вучић 0,0495 0 8.200 81 1
171 Вучић 0,0428 0 8.200 70 1
172 Вучић 0,0695 0 9.212 128 1
173 Вучић 4,9458 0 9.212 9.112 1
174 Вучић 3,6534 0 8.200 5.992 1
175 Вучић 1,4710 0 8.045 2.367 1
176 Вучић 2,3954 0 1.640 786 1
177 Вучић 1,8192 0 1.842 670 1
178 Вучић 0,2386 0 7.289 348 1
179 Вучић 0,3294 0 8.200 540 1
180 Вучић 0,8137 0 8.200 1.334 1
181 Вучић 0,8986 0 8.200 1.474 1
182 Вучић 0,2369 0 8.200 389 1
183 Вучић 1,1062 0 8.200 1.814 1
184 Вучић 5,4388 0 7.289 7.928 1
185 Вучић 0,4680 0 8.200 768 1
186 Вучић 0,1623 0 8.200 266 1
187 Вучић 0,1260 0 6.378 161 1
188 Вучић 0,4987 0 7.289 727 1
190 Вучић 1,8000 0 5.162 1.858 1
191 Вучић 0,7244 0 1.458 211 1
192 Вучић 1,0988 0 1.640 360 1
193 Вучић 0,8177 0 8.592 1.405 1
194 Доња Рача 0,4080 0 9.212 752 1
195 Доња Рача 0,3305 0 9.212 609 1
196 Доња Рача 0,1313 0 9.212 242 1
197 Доња Рача 0,3122 0 8.516 532 1
198 Доња Рача 0,0397 0 6.378 51 1
199 Доња Рача 0,0318 0 6.378 41 1
200 Доња Рача 0,0974 0 7.289 142 1
201 Доња Рача 0,0472 0 7.370 70 1
202 Доња Рача 0,0308 0 9.212 57 1
203 Доња Рача 0,0068 0 9.212 13 1
204 Доња Рача 0,0050 0 9.212 9 1
205 Доња Рача 0,0139 0 9.212 26 1
206 Доња Рача 0,0026 0 9.212 5 1
207 Доња Рача 0,0427 0 9.212 79 1
208 Доња Рача 0,6109 0 6.378 779 1
209 Доња Рача 0,0783 0 9.212 144 1
210 Доња Рача 0,4715 0 9.212 869 1
211 Доња Рача 0,1200 0 9.212 221 1
212 Доња Рача 0,0044 0 7.370 6 1
213 Доње Јарушице 0,1012 0 9.212 186 1
214 Доње Јарушице 0,7755 0 5.162 801 1
215 Доње Јарушице 0,1402 0 7.289 204 1
216 Доње Јарушице 0,1074 0 8.200 176 1
217 Доње Јарушице 0,3200 0 7.289 466 1
218 Доње Јарушице 1,5066 0 6.865 2.069 1
219 Ђурђево 0,7733 0 7.289 1.127 1
220 Ђурђево 0,4806 0 6.378 613 1
221 Ђурђево 0,4280 0 7.289 624 1
222 Ђурђево 0,5100 0 6.378 651 1
223 Ђурђево 0,2753 0 7.289 401 1
224 Ђурђево 0,7209 0 7.495 1.081 1
225 Ђурђево 0,1417 0 6.378 181 1
226 Ђурђево 0,2874 0 7.289 419 1
227 Ђурђево 0,2580 0 6.378 329 1
228 Ђурђево 0,2824 0 6.378 360 1
229 Ђурђево 0,2418 0 5.162 250 1
230 Ђурђево 0,3122 0 6.378 398 1
231 Ђурђево 0,1906 0 7.289 278 1
232 Ђурђево 1,6877 0 7.854 2.651 1
233 Ђурђево 0,5021 0 6.378 640 1
234 Ђурђево 0,3718 0 7.558 562 1
235 Ђурђево 2,0627 0 7.289 3.007 1
236 Ђурђево 0,2657 0 7.289 387 1
237 Ђурђево 0,1834 0 6.378 234 1
238 Ђурђево 0,8713 0 8.200 1.429 1
239 Ђурђево 0,3172 0 7.187 456 1
240 Ђурђево 0,2113 0 6.378 270 1
241 Ђурђево 0,5907 0 5.401 638 1
242 Ђурђево 1,0896 0 8.200 1.787 1
243 Ђурђево 1,171 0 7.289 1.707 1
244 Ђурђево 0,3037 0 7.289 443 1
245 Ђурђево 3,8359 0 6.776 5.198 1
246 Мало Крчмаре 0,0349 0 7.289 51 1
247 Мало Крчмаре 0,0459 0 7.289 67 1
248 Мало Крчмаре 0,3076 0 5.162 318 1
249 Мало Крчмаре 0,1944 0 8.200 319 1
250 Мало Крчмаре 0,1139 0 8.200 187 1
251 Мало Крчмаре 0,4964 0 6.378 633 1
252 Мало Крчмаре 1,0115 0 7.289 1.475 1
253 Мало Крчмаре 0,3962 0 8.200 650 1
254 Мало Крчмаре 0,8149 0 6.398 1.043 1
255 Мало Крчмаре 0,3552 0 8.200 583 1
256 Мало Крчмаре 2,2026 0 5.162 2.274 1
257 Мало Крчмаре 0,2169 0 5.162 224 1
258 Мало Крчмаре 0,6323 0 6.378 807 1
259 Мало Крчмаре 0,2117 0 8.200 347 1
260 Мало Крчмаре 0,6010 0 8.200 986 1
261 Мало Крчмаре 1,5897 0 7.289 2.317 1
262 Мало Крчмаре 0,1238 0 7.289 180 1
263 Мало Крчмаре 0,2932 0 8.200 481 1
264 Мало Крчмаре 1,8779 0 7.798 2.929 1
265 Мало Крчмаре 0,3339 0 8.200 548 1
266 Мало Крчмаре 0,4891 0 8.200 802 1
267 Мало Крчмаре 0,3216 0 7.289 469 1
268 Мало Крчмаре 4,1267 0 5.162 4.261 1
269 Мало Крчмаре 0,2855 0 5.162 295 1
270 Мирашевац 0,0678 0 6.378 86 1
271 Мирашевац 0,0277 0 6.378 35 1
272 Мирашевац 0,7821 0 7.289 1.140 1
273 Мирашевац 0,3019 0 8.200 495 1
274 Мирашевац 0,1884 0 7.370 278 1
275 Мирашевац 0,2631 0 6.378 336 1
276 Мирашевац 0,3036 0 7.289 443 1
277 Мирашевац 0,6385 0 6.378 814 1
278 Мирашевац 0,4062 0 7.289 592 1
279 Мирашевац 0,1703 0 7.289 248 1
280 Мирашевац 0,4954 0 6.378 632 1
281 Мирашевац 0,5043 0 6.378 643 1
282 Мирашевац 1,2294 0 7.289 1.792 1
283 Мирашевац 0,5658 0 4.251 481 1
284 Мирашевац 0,0876 0 9.212 161 1
285 Мирашевац 3,4356 0 7.289 5.008 1
286 Мирашевац 0,4361 0 7.289 636 1
287 Мирашевац 0,0953 0 6.378 122 1
288 Мирашевац 0,5533 0 7.289 807 1
289 Мирашевац 0,0019 0 7.370 3 1
290 Мирашевац 0,0482 0 8.200 79 1
291 Мирашевац 0,0024 0 8.200 4 1
292 Поповић 1,1559 0 6.378 1.474 1
293 Поповић 0,0345 0 7.370 51 1
294 Поповић 0,2152 0 8.200 353 1
295 Поповић 0,4258 0 7.289 621 1
296 Поповић 0,0816 0 6.378 104 1
297 Поповић 0,1618 0 6.378 206 1
298 Рача 1,204 0 6.481 1.561 1
299 Рача 0,2619 0 8.200 430 1
300 Рача 0,2000 0 8.200 328 1
301 Рача 0,0238 0 10.123 48 1
302 Рача 0,3563 0 10.123 721 1
303 Рача 0,6507 0 8.200 1.067 1
304 Рача 0,2132 0 8.098 345 1
305 Рача 0,9128 0 8.349 1.524 1
306 Рача 0,3576 0 9.041 647 1
307 Рача 1,0603 0 7.266 1.541 1
308 Рача 4,4540 0 8.166 7.274 1
309 Рача 0,5568 0 10.123 1.127 1
310 Рача 0,0565 0 10.123 114 1
311 Рача 0,1060 0 10.123 215 1
312 Рача 0,3139 0 10.123 636 1
313 Рача 0,7344 0 2.024 297 1
314 Рача 0,0760 0 10.123 154 1
315 Рача 0,2363 0 2.024 96 1
316 Рача 0,2926 0 8.200 480 1
317 Рача 2,3392 0 6.401 2.995 1
318 Рача 0,1971 0 8.200 323 1
319 Рача 0,3739 0 8.200 613 1
320 Рача 3,4214 0 8.200 5.611 1
321 Рача 1,7948 0 7.289 2.616 1
322 Рача 0,0558 0 8.379 94 1
323 Рача 0,3482 0 8.200 571 1
324 Рача 0,2091 0 8.200 343 1
325 Рача 0,0776 0 8.200 127 1
326 Рача 0,0023 0 7.289 3 1
327 Рача 1,4123 0 8.200 2.316 1
328 Рача 0,0512 0 8.200 84 1
329 Рача 0,3503 0 8.200 574 1
330 Рача 0,0147 0 8.200 24 1
331 Рача 0,0523 0 8.200 86 1
332 Рача 0,2088 0 8.200 342 1
333 Рача 0,8328 0 8.200 1.366 1
334 Рача 0,0112 0 8.200 18 1
335 Рача 0,0028 0 8.200 5 1
336 Рача 0,0519 0 8.200 85 1
337 Рача 0,0075 0 8.200 12 1
338 Рача 0,1010 0 10.123 204 1
339 Рача 0,7160 0 2.024 290 1
340 Рача 0,0006 0 10.123 1 1
341 Рача 0,0271 0 10.123 55 1
342 Рача 0,0015 0 9.212 3 1
343 Рача 0,0070 0 10.123 14 1
344 Рача 0,1489 0 8.200 244 1
345 Рача 0,0112 0 8.200 18 1
346 Рача 0,0795 0 8.200 130 1
347 Рача 0,0636 0 8.200 104 1
348 Рача 0,0256 0 6.560 34 1
349 Рача 0,0097 0 8.200 16 1
350 Рача 0,0103 0 8.098 17 1
351 Рача 0,0091 0 8.098 15 1
352 Рача 0,0195 0 10.123 39 1
353 Рача 0,1443 0 8.200 237 1
354 Рача 0,1905 0 10.123 386 1
355 Рача 0,2090 0 8.200 343 1
356 Рача 0,4186 0 8.200 687 1
357 Рача 0,0115 0 8.200 19 1
358 Рача 0,3386 0 9.212 624 1
359 Рача 0,0355 0 8.098 57 1
360 Рача 0,0211 0 8.098 34 1
361 Рача 0,0379 0 8.098 61 1
362 Рача 0,1813 0 8.098 294 1
363 Рача 0,1475 0 8.200 242 1
364 Рача 0,1465 0 1.640 48 1
365 Рача 0,0462 0 8.200 76 1
366 Рача 0,5365 0 7.289 782 1
367 Рача 0,1226 0 8.098 199 1
368 Рача 0,0139 0 7.289 20 1
369 Рача 0,0292 0 7.289 43 1
370 Рача 0,3887 0 10.123 787 1
371 Рача 0,1649 0 10.123 334 1
372 Рача 0,2619 0 9.212 483 1
373 Рача 0,1523 0 8.124 247 1
374 Рача 0,0536 0 10.123 109 1
375 Рача 0,0408 0 10.123 83 1
376 Рача 0,1353 0 10.123 274 1
377 Рача 0,0470 0 10.123 95 1
378 Рача 0,0759 0 10.123 154 1
379 Рача 0,0878 0 7.289 128 1
380 Рача 0,5131 0 7.289 748 1
381 Рача 0,2129 0 8.200 349 1
382 Рача 0,2304 0 7.300 336 1
383 Рача 0,0883 0 8.098 143 1
384 Рача 0,5615 0 10.123 1.137 1
385 Рача 0,1048 0 8.755 184 1
386 Рача 0,3823 0 8.200 627 1
387 Рача 0,1032 0 10.123 209 1
388 Рача 0,0234 0 10.123 47 1
389 Рача 0,0197 0 8.200 32 1
390 Рача 0,1287 0 7.289 188 1
391 Рача 0,2193 0 8.200 360 1
392 Рача 0,5109 0 8.098 827 1
393 Рача 0,1913 0 8.147 312 1
394 Рача 0,6920 0 2.024 280 1
395 Рача 0,0601 0 8.200 99 1
396 Рача 0,2405 0 9.212 443 1
397 Рача 0,7079 0 8.177 1.158 1
398 Рача 0,0854 0 8.098 138 1
399 Рача 0,1298 0 9.175 238 1
400 Рача 0,1457 0 8.098 236 1
401 Рача 0,3015 0 7.289 440 1
402 Рача 0,0984 0 2.024 40 1
403 Рача 0,1502 0 2.024 61 1
404 Рача 0,7321 0 8.200 1.201 1
405 Рача 0,6382 0 8.605 1.098 1
406 Рача 0,5154 0 10.123 1.043 1
407 Рача 0,6800 0 10.123 1.377 1
408 Рача 0,1282 0 8.200 210 1
409 Рача 0,4871 0 7.289 710 1
410 Рача 0,0596 0 10.123 121 1
411 Рача 0,0604 0 10.123 122 1
412 Рача 0,1920 0 7.289 280 1
413 Рача 0,0960 0 7.289 140 1
414 Рача 0,1516 0 10.123 307 1
415 Сараново 0,0239 0 9.212 44 1
416 Сараново 0,0359 0 1.640 12 1
417 Сараново 0,2731 0 6.378 348 1
418 Сараново 0,1813 0 8.200 297 1
419 Сараново 0,3718 0 8.200 610 1
420 Сараново 1,0509 0 7.289 1.532 1
421 Сараново 0,4473 0 7.289 652 1
422 Сараново 0,8038 0 9.212 1.481 1
423 Сараново 0,5784 0 7.289 843 1
424 Сараново 0,6562 0 7.289 957 1
425 Сараново 0,1953 0 7.289 285 1
426 Сараново 0,3192 0 6.378 407 1
427 Сараново 0,5000 0 5.162 516 1
428 Сараново 0,4679 0 7.289 682 1
429 Сараново 0,1015 0 8.200 166 1
430 Сараново 0,3330 0 7.860 524 1
431 Сараново 0,1868 0 6.378 238 1
432 Сараново 0,5786 0 6.378 738 1
433 Сараново 0,5817 0 7.289 848 1
434 Сараново 0,5342 0 6.378 681 1
435 Сараново 0,0652 0 8.200 107 1
436 Сараново 0,5986 0 7.289 873 1
437 Сараново 0,1825 0 7.289 266 1
438 Сараново 0,3723 0 6.378 475 1
439 Сараново 0,3362 0 7.289 490 1
440 Сараново 2,5802 0 6.378 3.291 1
441 Сараново 0,6555 0 6.378 836 1
442 Сараново 0,5734 0 7.289 836 1
443 Сараново 0,3019 0 1.275 77 1
444 Сараново 1,2643 0 6.153 1.556 1
445 Сараново 0,0351 0 8.200 58 1
446 Сараново 0,0175 0 8.200 29 1
447 Сараново 0,4487 0 8.200 736 1
448 Сараново 0,2498 0 6.901 345 1
449 Сараново 0,0004 0 6.378 1 1
450 Сараново 0,1303 0 6.378 166 1
451 Сепци 0,1705 0 8.200 280 1
452 Сепци 0,1058 0 9.212 195 1
453 Сепци 0,2055 0 8.200 337 1
454 Сепци 0,2392 0 7.289 349 1
455 Сепци 0,3299 0 8.200 541 1
456 Сепци 0,0560 0 7.811 87 1
457 Сепци 0,2659 0 7.289 388 1
458 Сепци 0,2483 880 50 182.498 9.062 1
459 Сепци 0,3930 0 8.200 645 1
460 Сепци 0,3806 0 7.289 555 1
461 Сепци 0,0206 0 1.458 6 1
462 Сепци 1,0254 0 4.839 992 1
463 Сепци 0,8870 0 6.378 1.131 1
464 Сепци 1,7629 0 6.378 2.249 1
465 Сепци 0,1135 0 6.378 145 1
466 Сепци 0,0230 0 8.200 38 1
467 Сепци 0,2527 0 9.212 466 1
468 Сепци 1,3746 0 8.200 2.254 1
469 Сепци 0,1227 0 7.289 179 1
470 Сепци 0,2592 0 8.200 425 1
471 Сепци 0,1065 0 6.378 136 1
472 Сепци 2,5563 0 8.200 4.192 1
473 Сепци 0,6466 0 9.212 1.191 1
474 Сепци 0,2968 0 8.200 487 1
475 Сепци 0,2290 0 8.200 376 1
476 Сепци 1,3581 0 8.200 2.227 1
477 Сепци 0,5684 0 8.200 932 1
478 Сепци 0,6021 0 8.200 987 1
479 Сепци 1,5902 0 8.200 2.608 1
480 Сепци 0,0718 0 8.200 118 1
481 Сепци 0,7027 0 8.200 1.152 1
482 Сепци 1,4294 0 8.200 2.344 1
483 Сипић 0,7057 0 7.289 1.029 1
484 Сипић 0,5117 0 1.640 168 1
485 Сипић 0,0563 0 8.200 92 1
486 Сипић 1,4024 0 7.289 2.044 1
487 Сипић 1,0398 0 8.200 1.705 1
489 Сипић 0,2397 0 8.200 393 1
490 Сипић 0,1666 0 8.200 273 1
491 Сипић 0,2467 0 8.200 405 1
494 Сипић 1,4886 0 6.378 1.899 1
495 Сипић 0,4501 0 7.289 656 1
496 Сипић 1,0695 0 7.289 1.559 1
497 Сипић 1,2641 0 7.289 1.843 1
498 Сипић 0,6015 0 7.289 877 1
499 Сипић 0,9297 0 8.200 1.525 1
500 Сипић 0,2848 0 8.200 467 1
501 Сипић 0,1471 0 8.200 241 1
502 Сипић 0,1910 0 8.200 313 1
503 Сипић 0,4126 0 8.200 677 1
504 Сипић 0,7871 0 8.200 1.291 1
505 Сипић 0,9928 0 8.200 1.628 1
506 Сипић 1,3583 0 8.200 2.228 1
507 Сипић 0,9547 0 8.200 1.566 1
508 Сипић 4,6300 0 8.037 7.443 1
509 Сипић 0,1018 0 8.200 167 1
510 Сипић 0,0950 0 8.200 156 1
511 Сипић 0,3646 0 7.289 531 1
512 Сипић 0,6374 0 8.200 1.045 1
513 Сипић 1,3758 0 6.378 1.755 1
514 Сипић 0,0761 0 8.200 125 1
515 Сипић 1,0922 0 7.813 1.707 1
516 Сипић 1,2620 0 8.200 2.070 1
517 Сипић 0,1163 0 8.200 191 1
518 Сипић 1,9526 0 6.459 2.522 1
519 Сипић 0,4941 0 8.200 810 1
520 Сипић 0,8500 0 7.745 1.317 1
521 Сипић 1,3018 0 8.200 2.135 1
522 Сипић 1,3837 0 5.162 1.429 1
523 Сипић 6,0991 0 7.289 8.891 1
524 Сипић 0,8803 0 6.857 1.207 1
525 Сипић 0,1405 0 8.200 230 1
526 Сипић 0,0670 0 8.200 110 1
529 Сипић 0,0098 0 6.560 13 1
530 Сипић 0,0314 0 8.200 51 1
531 Сипић 0,3337 0 1.640 109 1
532 Сипић 0,0182 0 8.200 30 1
УКУПНО                    317,2790

 

 

 

 


 

2.Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Рача, у канцеларији број 6 сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
Контакт особа Драгана Прокић, тел. 034/751-175.
3. Земљиште и пољопривредни објекти из овог огласа дају се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката, који се дају у закуп и на коришћење за сва јавна надметања може се извршити дана 27.11.2017. године од 10,00 часова.
5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објекатау државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупаи коришћења пољопривривредног земљишта и пољопривредних објекатау државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште и објекти из овог Огласа дају се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не могу се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена *и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9. Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљиштаи пољопривредних објеката у државној својини има:
– правно и физичко лицекоје је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

2.Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
– физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
– физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3.Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица;
– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

` 4.Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњуза бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
– фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
– за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа)са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;
– за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласностнадлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно,на рачун Општине Рача, број: 840-742152843-59 по моделу 97 и позивом на број 34-086.
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.Депозит се не враћа нипонуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
12. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта и објеката у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште, односно објекте у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљиштау државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљиштау државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општинске управе Рача.
Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

Напредњој страни:

• Адреса:Општина Рача, улица Карађорђева бр.48, 34210 Рача, Комисијизаспровођењепоступкадавањаузакуп и на коришћењепољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државнојсвојини
• Уписатиназнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
• Број јавног надметања ___(навестии КО)

На задњој страни:

• име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10,00 сати, дана 4.12.2017.године.Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Рача до наведеног рока,без обзира на начин достављања.
Неблаговремене инепотпунепријавенећесеразматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из делаI.тачке 1. овог Огласа одржаће се у згради Општине Рача, у Рачи, улица Карађорђева број 48,ЗА СВА ЈАВНА НАДМЕТАЊА дана 5.12.2017.године са почетком у 12,00 сати.

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавногнадметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе општине Рача.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику СО Рача, на огласној табли Општинске управе Рача и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Рача“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕРАЧА

Број: 320-89/2017-III-01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА

Дана: 10.11.2017.године _____________________
Ненад Савковић

Oдлуку можете преузети овде : Одлука

Формулар за пријављивање II круг, 2017