Поштовани пољопривредни произвођачи општине Рача,

Информисање, техничку подршку, дигитализацију аката и докумената у оквиру софтверског решења еАграр,  ради остваривања права на подстицаје код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, врши:

Пољопривредно саветодавна стручна служба “Крагујевац“- ПССС “Крагујевац“ доо из Крагујевца, улица Цара Лазара бр.15, контакт телефон: 034/335-923.

Пољопривредна станица “Крагујевац“ као стручна служба својим радом покрива пољопривредно подручје региона Шумадије (општине Крагујевац, Топола, Аранђеловац, Рача, Кнић, Баточина и Лапово).

Корисни линк: https://www.psss.rs/districts/kragujevac/