Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов за 2023. годину.

Захтев за остваривање права на подстицаје по овом Јавном позиву подноси се до 10 маја, закључно.

Детаљније информације о овом Јавном позиву можете узети на увид преко званичне интернет странице Управе за аграрана плаћања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, преко следећег линка:

https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/04/Javni-poziv-za-podnoshenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-u-stocharstvu-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov-za-2023.-godinu.pdf

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади тов свиња тов јагњади и тов јаради за 2023. годину.

Захтев за остваривање права на подстицаје по овом Јавном позиву подноси се до 23 маја, закључно.

Детаљније информације о овом Јавном позиву можете узети на увид преко званичне интернет странице Управе за аграрана плаћања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, преко следећег линка:

https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/04/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-tov-junadi-tov-svinja-tov-jagnjadi-i-tov-j.pdf