РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Дана: 16.03.2016. године

РАЧА

Обавештавају се грађани општине Рача, чија су домаћинства претрпела материјалну штету као последицу елементарне непогоде – поплаве у 2016 години, да насталу штету могу пријавити надлежном органу општинске управе општине Рача у року од 15 дана.