ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА РЕГИСТРОВАНА

 ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

 

ТЕРМИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА БЕСПЛАТНУ КОНТРОЛУ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА  У

2017.години  је до 1.08.2017.год.

Обратити се: Пољопривредној стручној служби “Крагујевац“ из Крагујевца

Адреса:Цара Лазара 15, Крагујевац

Конт.тел: 034/335-923, 034/336-092

Пријем захтева:  од понедељка до петка у временском интервалу 730h-1530h