ОБАВЕШТЕЊЕ

у вези

Ј А В Н О Г   О Г Л А С А

о спровођењу поступака  прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви заинтересовани понуђачи у поступку прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине по основу огласа објављеног на сајту општине Рача 21.07.2017. године, да се депозит уплаћује на рачун општине број

840-811151843-89 по моделу 97 и позивом на број 34-086.

 

Комисија за располагање непокретностима у јавној својини општине Рача