О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Програм Зимске школе

Дана 28.12.2017. год. са почетком у 10:00 h у сали опшине у Рачи, општина Рача, саветодавци ПССС Крагујевац одржаће предавања са следећим темама:

1.10:00 h до 10:30 h Гајење коштичавог воћа, – дипл.инг воћарства Биљана Милосављевић

2.10:30 h до 11:00 h Контрола плодности земљишта, – ма ратарства Сузана Нешковић

3.11:00 h до 11:30 h ПИС у пољопривредној производњи,- дипл. инг. заштите биља Лидија Вуловић

4.11:30 h до 12:00 h Ратарска производња вегетационе 2012. и 2017. год. – дипл.инг ратарства Добривоје Поповић

5.12:00 h до 12:30 h Заштита винове лозеод пепелнице- дипл.инг. Горан Варјачић

6.12:30 h до 11 13:00 h ИПАРД- правилници- дипл.инг. Виолета Петровић-Луковић