Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац доо, у сарадњи са Општином Рача, организује

ПРЕДАВАЊА

02.12.2016.године, са почетком у 10 сати у сали Општине Рача

Поздравна реч-Сузана Нешковић-директор ПССС Крагујевац доо

Теме:

  1. Сортимент за успешну ратарску производњу у ,,сувом,, ратарењу -дипл.инж.ратарства Добривоје Поповић 10-10:20
  1. Правилан избор и подешавање плугова, предуслов добре обраде земљишта – дипл.инж. сточарства Марко Вељковић 10:20-10:40
  1. Заштита јабуке -дипл.инж.заштите биља Бранивоје Анђелић 10:40-11:10

Пауза за учеснике – послужење 20 минута

  1. Заштита вишње – дипл.инж.заштите биља Горан Варјачић 11:30-11:50
  1. Подизање засада малине и кратка информација о значају Уписа у виноградарски регистар-дипл.инж.воћарства Биљана Милосављевић 11:50-12:10

Питања и дискусија 12:10-12:30

 

КОНТАКТ: Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац доо Цара Лазара 15, Крагујевац, тел: 335-923, 336-092

Плакат зимска школа 2016