Поштовани грађани,

Обавештавамо Вас, да је „ЈУП истраживање и развој“ д.о.о. Београд расписало „ЈАВНИ ПОЗИВ RHP-W5-VHG/COMP3-2016 – Јединицама локалне самоуправе за доделу бесповратне помоћи (донација) за решавање стамбених потреба избеглица куповином сеоских кућа“

Сва заинтересована избегла лица са пребивалиштем/боравиштем у општини Рача  додатне информације о јавном позиву могу добити у Општинској управи Рача, код Повереника за избегла, прогнана и расељена лица, Милуна Петронијевића, у канцеларији бр.4, или путем телефона : 069/808-40-42 и електронске адресе: оpstina@www.raca.rs  .

Рок за пријављивање заинтересованих грађана је 18.04.2016. године. Пријављивање ће се вршити у канцеларији бр. 4, код Повереника за избегла, прогнана и расељена лица, Милуна Петронијевића.

 

Повереник за избегла, прогнана и расељена лица

Општинска управа Рача