РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

Одељење за изградњу, урбанизам,

локални економски развој, јавне набавке и инвестиције

Одсек за урбанизам,

изградњу и локални економски развој

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О РАДНОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Плана детаљне регулације комерцијалне зоне „Рача поље“ у Рачи,

Плана детаљне регулације дела радне зоне „Запад“ у Рачи,

Плана детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу,

Плана детаљне регулације „Спортско-школског комлекса“ у Рачи

Плана детаљне регулације за приступни пут из Његошеве улице за кп.бр. 475/1, 475/3, 475/2 и 475/4 КО Рача 

 

Јавна расправа одржаће се дана  27.07.2017. године у великој сали Скупштине општине број 17 са почетком у 15:00 часова. Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал  Привредно друштво за просторно планирање „Урбополис” из Београда, који је обрађивач Планова, пружиће потребне информације и стручну помоћ.