Обавештавају се родитељи, старатељи, хранитељи и усвојитељи деце у 2016. години са подручја општине Рача, да ће општина Рача вршити доделу дечијих ауто седишта, а у циљу спровођења превентивних активности из области безбедности саобраћаја и унапређења безбедности деце у саобраћају на путевима општине Рача.

Потребно је да родитељи, старатељи, хранитељи и усвојитељи са подручја општине Рача поднесу Захтев за доделу ауто седишта уз потврду о пребивалишту за дете, фотокопију личних карата родитеља и извод из матичне књиге рођених за дете.

Захтев за доделу ауто седишта можете преузети са сајта општине Рача www.raca.rs, у канцеларији број 21 или на писарници општинске управе Рача.

Захтев са потребном документацијом лично или путем поште подноси се на следећу адресу општине Рача, ул Карађорђева 48, 34210 Рача – Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Рача.

Додела седишта ће се обавити након прикупљених Захтева, о чему ће подносиоци Захтева бити накнадно обавештени.

 Председник Савета за безбедност саобраћаја
с.р. Ненад Савковић

ЗАХТЕВ за доделу дечјих-беби седишта на подручју општине Рача у 2016 години

Обавештење