Обавештавамо Вас да је Законом о радним односима у државним органима,

Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у општинској управи општине Рача и Кодексом пословног понашања и послове етике запослених у општинској управи општине Рача, прописано понашање које се очекује од запослених у општинској управи општине Рача.

Поред осталог, наведене су и следеће обавезе: “обавезност пружања помоћи неукој странци, коришћење прописаног времена за паузу“ и тако даље.

Све наведено можете прочитати приступом сајту општине Рача (www.raca.rs)  и непосредним увидом на огласној табли општинске управе општине Рача.

У случају да у току радног времена, не затекнете запосленог у службеним просторијама, а да то траје дуже од пет минута, као и у случају да се према Вама неко од запослених опходи на начин супротан пристојном понашању, потребно је да се обратите запосленој Матијашевић Владанки која ће Вас одмах упутити лицу које ће од Вас узети изјаву на околност поступања запосленог према Вама, те ако исто буде имало елементе повреде радних дужности, поступиће се на Законом прописан начин.

Сваки запослени је дужан, да Вам на свако постављено питање које си тиче Ваших права и обавеза пред општином Рача, да одговор, односно упути Вас на запосленог који ће Вам дати тражени одговор и по потреби да Вас одведе до тог запосленог.

Запослени јесу ту због Вас и истовремено заслужују Ваше потпуно уважавање и разумевање њихових обавеза, одговорноси и могућности да Вам одмах изађу у сусрет.

Са поштовањем,

НАЧЕЛНИК

Општинске управе

 Општине Рача,

______________________

Петар Петровић