О б а в е ш т е њ е

Јавно комунално предузеће “Хигијена Зајечар” Зајечар, Република Србија, у чијој је надлежности и обављање погребних услуга, обавештава сва лица која живе на територији Вашег града, а имају покојне чланове своје породице који су сахрањени на градском гробљу у Зајечару и заинтересовани за наставак закупа гробног-их места да се јаве на следеће контакт телефоне ради склапање уговора о закупу.
Уколико не постоји интересовање сродника за продужетак закупа гробног/их места јавите се на један од следећих бројева телефона ради спровођења процедуре око одрицања од даљег закупа гробног/их места.

Контакт телефони:

99 381 019 421 747 централа предузећа
99 381 019 427 394 Радна јединица Гробљанске услуге

ул. Војводе Путника 7-а
19 000 Зајечар Република Србија

Е-mail: jkphigijenazajecar@gmail.com