Притужбе грађана на рад службеника Општинске управе општине Рача у погледу прибављања и размене података о којима се води службена евиденција, незадовољни грађани могу поднети овлашћеном лицу за примање притужби грађана, Драгани Антонијевић, дипл.ецц  запосленој у Општинској управи општине Рача, канцеларија бр. 19. сваког радног дана од  7,00-15,00 часова.

 

 

Овлашћено лице

за примање притужби грађана

Драгана Антонијевић, дипл.ецц