Поштовани грађани,

У наставку можете преузети Oдлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача-II круг за агроекономску 2021-22 са пратећом документацијом:

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача-II круг за агроекономску 2021-22

Сагласност МПШВ-а на Одлуку о расписивању јавног огласа-2-круг Рача-2021

Рача-ЈН-2021 (1)