Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

на територији општине Рача-други  круг

 

Документацију јавног огласа можете преузети овде:

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини -други круг- агроекономска -2020-21

Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Оглас – II круг Рача

Преглед груписаних ЈН за општину Рача

Формулар за пријављивање -II круг -агроекономска-2020-2021 .