Поштовани,

Влада Републике Србије донела је Уредбу о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2. У наставку можете преузети наведену Уредбу:

Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2  .