РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Радна група за израду Акционог плана за укључивање

Грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених

Од пореза на имовину за  период 2018-2022

Дана: 08.04.2019.године

 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани, порески обвезници пореза на имовину физичких лица, да дана 15.маја 2019.године, доспева за плаћање други квартал пореза на имовину.

Подсећамо Вас да се порез за календарску годину плаћа тромесечно у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (до 15.02., 15.05., 15.08. и 15.11.). До доношења решења о утврђивању обавезез плаћања пореза, порез за текућу годину плаћа се аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.

Информације о стању дуга порески обвезник уз личну карту може добити свакога радног дана од 07,00-15,00 часова у просторијама локалне пореске администрације Општинске управе општине Рача.

Захваљујемо се свим грађанима који редовно измирују своје обавезе.

 

Срдачно,

ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ

Слободан Павловић