Поштовани пољопривредници на основу дописа Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште, позивамо вас да у циљу системског решавања питања заштите ваздуха у Републици Србији не вршите спаљивање жетвених остатака на вашим парцелама.

Такође вас упозоравамо на законске обавезе власника/корисника пољопривредног земљишта прописане чл. 59. Закона о пољопривредном земљишту земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон , 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон) да су у обавези да земљиште користе као добар домаћин и по правилима кодекса добре пољопривредне праксе, која су конкретизована Правилником о кодексу добре пољопривредне праксе („Сл. гласник РС“, бр. 23/2023). Такође, указујемо и на све правне последице услед спаљивања жетвених остатака, а које се састоје у прекршајној одговорности прописаној чл. 85. Закона о пољопривредном земљишту, те чл. 82. и 84. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018
– др. закони), као и на правну последицу прописану одредбом чл. 26. ст. 2. тач. 4. подтачка 15) Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 25/2023), а то је одређивање пасивног статуса регистрованом пољопривредном газдинству, које тада не може да остварује мере за подстицање развоја пољопривредне производње.

Такође подсећамо и на препоруку Пољопривредних стручних служби да се жетвени остаци не спаљују већ заоравају.