Захтев за остваривање права на материјалну помоћ студентима подноси се ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЧА од 01.10. до 31.10. 

Општина Рача ће обезбедити помоћ студентима државних универзитета чије се школовање финансира из буџета од прве па до завршне године редовних студија, односно до истека апсолвентског стажа.

Корисници помоћи могу бити студенти од прве па до завршне године основних и мастер студија, односно до истека апсолвентског стажа и то:

– студенти прве године студија са просееком оцена из средње школе 4,50 и већим

– студенти и апсолвенти са просеком оцена 8,00 и већим,

– студенти чији је један од родитеља корисник материјалног обезбеђења породице,

– студенти чији је један од родитеља корисник туђе неге и помоћи,

– студенти самохраних родитеља.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СУ :

1. уверење о уписаном зимском семестру као редовни студент одговарајуће године студија, ( за све категорије )

2. уверење о висини просечне оцене током студија, ( студенти који нису у катагорији породица корисника облика соц. заштите или самохраних родитеља )

3. копија сведочанства за све четири године средње школе (само за бруцоше),

4. потврду о бирачком праву, ( за све категорије студената )

5. потврда о пребивалишту издату од стране ПС у Рачи ( за све категорије судената )

6. уверење о смрти једног родитеља (у случају самохраних родитеља),

7. уверење о кућној заједници ( категорија самохрани родитељи, корисници НСП и корисници туђе неге и помоћи )

8. копија решења за родитеље кориснике новчане социјалне помоћи ( НСП ),

9. копија решења за родитеље кориснике туђе неге и помоћи ,

10. фотокопију текућег рачуна или штедне књижице.

 

Помоћ студентима се исплаћује у трајању од 9 (девет) месеци текуће школске године, од месеца октобра, завршно са месецом јуном, а исплата се врши месечно.