Јавно обавештење

На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Рача Општинско веће обавештава све заинтересоване организације из области спорта да Предлоге својих годишњих програма у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Рача  број 110-2/2017-II-01 од 03.02.2017.године могу да предају до 09.02.2017.године.

Максимални расположиви износ у буџету општине Рача за 2017. годину, за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма организација из области спорта износи 5.000.000,00 динара.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

     Ненад Савковић

       _________________

Јавно обавештење

Нацрт правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта- коначна верзија

ОБРАСЦИ СПОРТ ПОСЕБНО