Јавни позив грађани ЈП 2-23

Прилог 1 Пријавни образац јавни позив грађани ЈП 2-23

Прилог 2 информација о потребној документацији јавни позив грађани ЈП 2-23

Прва листа директних корисника ЈП 2-23