Јавни позив

Наведени документ можете преузети и преко линка:

https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/javni-poziv-primarna-stocarska-2023.pdf