КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
ОБЈАВЉУЈЕ:

Ј А В Н И  П О З И В

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована предузећа, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци да доставе предлоге за доделу јавних признања општине Рача.
Предлози се достављају за доделу следећих јавних признања: Почасни грађанин општине Рача, Карађорђева повеља и Годишња награда.
Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за представке и предлоге Скупштине општине Рача, преко писарнице Општинске управе општине Рача, са назнаком „За Комисију за доделу јавних признања општине Рача“, најкасније до 20. септембра 2015. године, а обухвата период од 20. септембра 2014. године, до 19. септембра 2015. године.
Предлози се достављају у писаној форми и садрже податке о кандидату, образложење, евентуалне доказе, као и назначење за коју област се предлог односи.
Све додатне информације се могу добити путем телефона 069/808-4221 или лично код заменика секретара Скупштине општине Рача Борка Петровића.

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Председник Општине тел.(034) 751-001

Заменик председника тел.(034) 751-131

Председник Скупштине тел.(034) 751-205

Начелник опш.управе тел.(034) 751-003

Секретaр Скупштине тел.(034) 751-205

ФАХ (034) 751- 175 34210

Рача, Карађорђева 48