РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Број: 013-4/2017-IV-00

Дана:03.03.2017.

На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („сл. гласник рс“, број 104/2009 и 99/2011), Упутства за спровоћење закона о јединственом бирачком списку („сл. гласник рс“, број 15/2012) и Одлуке о расписивању избора за Председника Републике Србије („сл. гласник рс“, број 15/2017), Начелник Општинске управе општине Рача, објављује

ЈАВНИ  ОГЛАС

        ПОВОДОМ РАСПИСАНИХ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 02.  АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА ЈЕ ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ РАЧА ИЗЛОЖЕН У ПИСАРНИЦИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАЧА У РАЧИ,  УЛ. КАРАЂОРЂЕВА БР. 48 И ДА МОГУ НЕПОСРЕДНО У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ВРШИТИ УВИД У ИСТИ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7:00-17:00 ЧАСОВА И ВИКЕНДОМ  ОД 11:00-14:00 ЧАСОВА .

Увид у бирачки списак може ce извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (http://www.mduls.gov.rs), уношењем података о јединственом матичном броју.

Бирачки списак закључује се 17.03.2017. године у 24 часа. до овог рока промене у бирачком списку по службеној дужности или на захтев грађана врши Општинска управа, а након закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора, односно до 29.03.2017. године до 24 часа, промене у бирачком списку врши Министарство надлежно за послове управе.

Сваки грађанин може Општинској управи или Министарству надлежном за послове управе када је оно надлежно за вршење промена у бирачком списку, поднети захтев за промену у бирачком списку (упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка), ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине Рача или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Малолетна лица која пунолетство стичу најкасније на дан избора имају право на упис у бирачи списак у складу са законом.

Од проглашења кандидатуре право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и предлагач кандидата или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу надлежној Општинској управи, односно Градској управи, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније до 11.03.2017. године до 24 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за Председника Републике Србије, гласати према месту боравишта у земљи или у иностранству.

Бирачи припадници националних мањина имају права на упис имена и презимена у бирачки списак према писму и правопису припадника националне мањине. Ради остваривања овог права неопходно је да поднесу захтев Општинској управи општине Рача.

 

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

       ПЕТАР ПЕТРОВИЋ