КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

ОБЈАВЉУЈЕ:

 Ј А В Н И   П О З И В

 ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована предузећа, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци да доставе  предлоге за доделу јавних признања општине Рача.

Предлози се достављају за доделу следећих јавних признања: Почасни грађанин општине Рача, Карађорђева повеља и Годишња награда.

Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за представке и предлоге Скупштине општине Рача, преко писарнице Општинске управе општине Рача, са назнаком „За Комисију за доделу јавних признања општине Рача“, најкасније до 20. септембра 2018. године, а обухвата период од 20. септембра 2017. године, до 19. септембра 2018. године.

Предлози се достављају у писаној форми и садрже податке о кандидату, образложење, евентуалне доказе, као и назначење за коју област се предлог односи.

Све додатне информације се могу добити путем телефона 069/3421054 или лично код  секретара Скупштине општине Рача Марије Стевановић.

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

                                                                                                                        Председник

                                                                                                                        Ивана Томић