Обавештење бирачима о месту и времену одржавања гласања за чланове савета месних заједница

Стефан Шћекић – Решење о проглашењу кандидатуре МЗ Сараново

Драгослав Јањић – Решење о проглашењу кандидатуре МЗ Сараново

Душан Гавриловић – Решење о проглашењу кандидатуре МЗ Сараново

Душан Костић – Решење о проглашењу кандидатуре МЗ Сараново

Немања Дугић – Решење о проглашењу кандидатуре МЗ Сараново

Немања Ивошевић – Решење о проглашењу кандидатуре МЗ Сараново

Ненад Ивошевић – Решење о проглашењу кандидатуре МЗ Сараново

Упутство за измену упутства за спровођење избора (1)

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА 2021

Образац СМЗ-1 – Образац за подношење кандидатуре за члана Савета Месне заједнице

Образац СМЗ-1А – Образац за подношење кандидатуре за члана Савета Месне заједнице Рача

Образац СМЗ-2 изјава о прихватању кандидатуре